Actievoorwaarden en spelregels

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van Faqta. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden en spelregels winacties

1. Winacties worden uitgeschreven door Faqta B.V. gevestigd te Utrecht. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen. In sommige gevallen zijn extra stappen vereist.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar, woonachtig zijn in Nederland of België en werkzaam zijn op een basisschool in een van deze twee landen. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. Faqta kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Faqta hiervoor zorg dragen

14. Medewerkers van Faqta zijn uitgesloten van deelname.

15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Faqta voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Faqta.

17. Faqta handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Faqta via: de chatbubbel rechtsonderin het scherm, bel ons op 06-40114240 of per e-mail via: [email protected].