Activerend en uitdagend

De opdrachten zijn vaak creatief en dagen kinderen uit om zelf dingen uit te zoeken of er actief mee aan de slag te gaan. Kinderen moeten problemen oplossen, standpunten bepalen, nadenken over een mening, communiceren met anderen.

Interactief

Het leerplatform biedt tal van mogelijkheden om kinderen feedback te geven op hun activiteiten. Faqta biedt leeractiviteiten door de verschillende niveaus van Bloom aan te spreken, maar ook rekening te houden met leervoorkeuren van kinderen door hun verschillende talenten aan te spreken.

De leerkracht als expert en coach

Ons vertrekpunt is dat kinderen heel goed zelfstandig kunnen werken en goed kunnen reflecteren op hun eigen handelen. De leerkracht heeft hier een coachende rol, waarbij luisteren, vertrouwen bieden, ondersteunen en optreden als het nodig is, belangrijke pedagogische voorwaarden zijn. Een coachende aanpak stimuleert zelfstandigheid van kinderen (autonomie) en geeft kinderen de ruimte om te laten zien wat ze kunnen (competenties). Het geeft je als leerkracht de ruimte om meer los te laten, boven de lesstof te gaan staan en uit ieder kind het beste naar boven te halen (relatie).

Bekijk de demo:

Proeflicentie aanvragen: