“Help mij het zelf te leren”

Tips voor coachend lesgeven

“Juf, wie heeft het Paard van Troje bedacht?” Een vraag die ontzettend veel mogelijkheid geeft tot verdieping voor een leerling! Geef jij direct antwoord op de vraag? “Dat was Odysseus!” Of gooi jij de vraag terug? “Wil jij dat voor mij onderzoeken?”

De leerkracht als coach heeft als doel passend onderwijs te bieden door het leerproces van alle leerlingen te begeleiden. Het is dus belangrijk dat je goed luistert naar de behoefte van de leerlingen.

Je focust je op drie taken:

1. Verdiepen

Individuele of klassikale verdieping en verbreding bieden als leerlingen interesse tonen of behoefte hebben aan meer uitdaging. Dat kan een verhaal of uitleg zijn die net iets dieper op de stof ingaat. Of je vraagt een leerling zelf op onderzoek uit te gaan. Leerlingen verleggen hun grenzen als je ze uitdaagt. De Zelf onderzoeken button in de Faqta leeromgeving kan leerlingen handvatten bieden in hun eigen onderzoek. Geef leerlingen die iets hebben uitgezocht de kans om zelf aan de klas te vertellen wat zij te weten zijn gekomen. Dat geeft hen een enorm succesmoment!

2. Helpen

Individuele of klassikale hulp bieden als leerlingen vastlopen. Loop regelmatig door de klas en houd het voortgangsdashboard in de gaten om te bepalen welke leerlingen hulp nodig hebben. Bied deze leerlingen extra ondersteuning door iets in andere woorden uit te leggen of door richtvragen te stellen en denkstappen expliciet te maken. Geef deze leerlingen structuur en herhaling door bijvoorbeeld extra opdrachten te geven.

Tip: Beperk de hulp die jij biedt niet alleen tot het kennisdeel en de opdrachten van de lesstof. Soms heeft een leerling ook hulp nodig bij het formuleren van volledige antwoorden, of bij het samenvatten van informatie.

Een paar concrete voorbeelden:

  1. Een leerling geeft aan niet te weten wat hij/zij voor de opdracht moet doen. Stel de richtvragen: “Wat moet je te weten komen?” ”Waar vind je die informatie?” Maak vevolgens de denkstappen expliciet: “De informatie die je nodig hebt, staat in tegel 3, dus je begint bij het opnieuw bekijken van tegel 3.” Verminder jou ondersteuning door leerlingen op den duur zelf de denkstappen explicite te laten maken.

  2. Je merkt bij het bekijken van het voortgangsdashboard dat het antwoord van een leerling op een open vraag wel goed, maar onvolledig is. Loop naar de leerlingen toe en vraag: “als iemand alleen jouw antwoord zou lezen, zou die persoon dan kunnen weten wat de vraag was?” Stimuleer de leerlingen om zich dat elke keer af te vragen als zij antwoord geven op een open vraag.

3. Klassenmanagement

Creëer een omgeving waarin de leerlingen goed kunnen leren en werken. Maak duidelijke afspraken. Dit houdt ook in dat je in de gaten houdt welke groepjes wel of niet goed met elkaar samenwerken. Daarbij bepaal je per leerling welke mate van zelfstandigheid en keuzevrijheid zij nodig hebben. Houd dus per leerling bij waar zij zijn qua lesstof en in hun leerproces. Zorg ook dat voor elke leerling duidelijk is waar ze de spullen kunnen vinden wat ze nodig hebben voor de les.

Zelf voor de klas met een wereldoriëntatiemethode die je stap-voor-stap begeleidt in coachend lesgeven? Probeer gratis en vrijblijvend de proefles!

Hoe pak jij coachend lesgeven aan in de klas? Heb je vragen? Laat hieronder een berichtje achter!