“Samen leren we meer” - Coöperatief leren

Coöperatief leren

Leerlingen die aan elkaar uitleggen hoe de kringloop van water eruitziet. Ze voelen zich verantwoordelijk voor een goede uitleg en leren actief! Faqta biedt de mogelijkheden om op verschillende manieren samen te leren. In deze blogpost gaan we die manieren af en nemen we je mee in hoe je Faqta kan inzetten om coöperatief leren te gebruiken in jouw lessen.

In tweetallen

Als je leerlingen in duo’s met Faqta laat werken, kun je ervoor kiezen om sterke leerlingen te koppelen aan zwakke leerlingen. Dit bevordert het leerproces van beide leerlingen: de zwakke leerling wordt door een medeleerling geholpen met de stof en de opdrachten; de sterke leerling leert boven de stof te hangen door de leerstof in eigen woorden uit te leggen.

In groepjes van drie of meer

Een groepje gaat aan de slag met drie opeenvolgende tegels. Elke leerlingen bereidt zelfstandig een eigen tegel in de speelomgeving voor. Vervolgens legt iedere leerling kort uit wat er geleerd is. De doeboek- of werkbladopdrachten doen ze samen.

Zorg dat er een rolverdeling komt binnen de groepjes. Zo worden ze zich bewust van wat groepswerk inhoudt.

  • de ‘organisator’ verdeelt de taken binnen de groep;

  • de ‘taak-kapitein’ houdt in de gaten dat iedereen op tijd klaar is met zijn/haar tegel;

  • de ‘samenvatter’ vat samen wat de groep allemaal gedaan en geleerd heeft.

Groepsdoorbrekend

Faqta Talent biedt de uitstekende mogelijkheid om groepsdoorbrekend te werken. Een groep 5 en een groep 7 leerling kunnen bijvoorbeeld samen het onderwerp Geheimtaal doen! Samen zijn zij verantwoordelijk voor het onderzoek en het eindproduct.