Didactiek van Faqta

Faqta maakt van leren over de wereld een avontuur. Dat realiseren we met een activerende didactiek, waar beleving en interactie centraal staat.

Beleving

Niet vertellen over een plaatje, maar echte verhalen verteld door echte mensen in filmpjes en interviews. Kinderen komen in contact met de echte wereld.

Activerend

De opdrachten zijn vaak creatief en dagen kinderen uit om zelf iets uit te zoeken of er actief mee aan de slag te gaan. Kinderen moeten problemen oplossen, een eigen onderzoek doen, standpunten bepalen, een mening vormen en communiceren met anderen.

Interactief

De digitale leeromgeving biedt tal van mogelijkheden om kinderen feedback te geven op hun activiteiten. Dat is niet per se beoordelende feedback, maar vooral  communicerende feedback.

De werkbladen en doeboeken zetten kinderen aan het werk: ontdekken, onderzoeken en doen!

shutterstock_291676997.jpg
21st_century_skills.png

ONDERwijs 2032

Faqta draagt bij aan een brede algemene ontwikkeling van kinderen binnen de domeinen kunst en cultuur; wetenschap, natuur en techniek; mens en samenleving en burgerschap.

21e eeuwse vaardigheden

De samenleving en de arbeidsmarkt doen een steeds groter beroep op de beheersing van vaardigheden die niet zijn gebonden aan een specifiek vak. Vakoverstijgende vaardigheden zoals communiceren en samenwerken behoren daarom tot de vast basis voor alle kinderen.

Het leren en werken in een digitale omgeving is een kernvaardigheid voor de toekomst van de kinderen.

Tot slot vinden wij het belangrijk om kinderen kennis en de werking van wereldburgerschap mee te geven.

TALEntontwikkeling

Faqta wil kinderen helpen zich voor te bereiden op hun toekomst. Helpen bij de vraag wat wil je weten en kunnen en het stimuleren van de attitude tot een leven lang leren.

Je steeds blijven ontwikkelen om verder te groeien. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces. Kansen te benutten en mogelijkheden creëren om je eigen koers te bepalen. Richting geven aan je eigen toekomst.

Faqta werkt oa. met het SLO-talentmodel, dat kinderen helpt hun talenten doelgericht verder te ontwikkelen: leren leren, leren denken, leren voor het leven.

onderwijskundig kader

Taxonomie van Bloom

Bloom onderscheidt niveaus die dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar een beroep op wordt gedaan. Binnen Faqta worden meerdere niveaus in de taxonomie van Bloom aangesproken.

Meervoudige intelligentie van Gardner

Volgens Howard Gardner beschikt ieder mens over meerdere intelligenties. Sommige zijn heel sterk ontwikkeld, andere zijn minder sterk ontwikkeld. Talenten liggen binnen de intelligenties die sterk aanwezig zijn. Voor leerlingen is het belangrijk dat zij zelf inzicht ontwikkelen in hun sterke en minder sterke kanten. Faqta biedt onderwerpen voor verschillende intelligentiegebieden, waardoor kinderen hun eigen talenten ontdekken.