Bekijk een tutorial

 

kies een onderwerp

  Aan de slag!

Inloggen voor leerkrachten

Aan de slag met groepen en leerlingen

Werken met het dashboard

Inloggen voor leerlingen

  Inhoudelijk

Hoe werkt Faqta met onderzoekend leren?

Als kinderen zelfstandig werken, hoe kan ik dan zien wat ze aan het doen zijn?

Hoe zet ik Faqta Talent in?

Faqta Talent is een talentprogramma dat ingezet kan worden als differentiatiemateriaal ter aanvulling op de Wereldthema's. Faqta Talent is geschikt voor groep 5 t/m 8 en wordt gedurende schooljaar 17-18 verder uitgebreid met onderwerpen voor groep 3 en 4.

Welke mogelijkheden heeft Faqta om te differentieren?

Er zijn 2 manieren om te differentieren. In de onderzoekslessen van Faqta Wereld werken kinderen op hun eigen niveau. Met coachvragen in de lesbeschrijving bieden we extra uitdaging voor leergierige kinderen. Voor de snelle leerlingen is er nog extra verdieping in de tegel Leuke links en apps en Faqta Talent.

Hoe kan ik zien dat kinderen aan het leren zijn?

De voortgang van kinderen wordt op 2 manieren gemeten:
  1. Met behulp van het dashboard volg je realtime de voortgang van de kinderen op de leeromgeving als ze zelfstandig aan het werk zijn.
  2. Op het evaluatieblad houden de kinderen bij wat ze over het onderwerp geleerd hebben. Ze vullen een woordweb in dat na elke les aangevuld wordt.

Hoe bouwen kinderen aan hun portfolio?

Met Faqta ontwikkelen kinderen leervermogen. Leervermogen wordt ontwikkeld door het leren van kennis en vaardigheden. Dit komt tot uitdrukking in een proces of product. Het proces wordt vastgelegd in het doeboek of werkblad. Producten die kinderen maken worden verzameld in een portfolio. Alle producten samen zijn hulpmiddelen voor de leerkracht om met kinderen te reflecteren op het leerproces. 

Hoe worden de 21e eeuwse vaardigheden aangeboden en geoefend?

Kinderen werken in teams en een groot deel van de les zelfstandig. In de basis stimuleren we zo samenwerken, van elkaar leren, maar ook het opzoeken van informatie en het omgaan met verschillende media. In ieder thema wordt nog eens extra geintegreerd gewerkt aan de andere 21e eeuwse vaardigheden zoals bijvoorbeeld onderzoeksvaardigheden of creativiteit. In de lesbeschrijving van ieder thema staat beschreven aan welke vaardigheden er gewerkt wordt.

Hoe werkt het leerjaaroverstijgend en met combinatiegroepen?

De thema's sluiten 1-op-1 aan met de leerlijnen voor de kennisgebieden en zijn ingedeeld in 4 niveaus: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Ieder thema is een afzonderlijk project dat in 2 weken wordt doorgewerkt. In bijvoorbeeld combinatiegroep 5/6 werk je het ene jaar met de thema's voor groep 5 en het andere jaar met de thema's voor groep 6. Omdat kinderen de thema's zelfstandig kunnen doorwerken, is het ook mogelijk om ieder kind te laten werken op zijn eigen groepsniveau.

Worden de kerdoelen gedekt?

De kennisbasis wordt geborgd met de onderzoekslessen op de leeromgeving, door uitgebreide uitlegvideo's, animaties en kennisvragen. Deze kunnen zelfstandig of klassikaal besproken worden. Vervolgens wordt de kennis geactiveerd met de opdrachten in het doeboek en de werkbladen waar vaardigheden geoefend worden. Faqta dekt alle kerdoelen af voor Orientatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige orientatie, wetenschapscanon junior en alle 21e eeuwse vaardigheden.

Hoe zijn de vakgebieden geintegreerd?

Binnen ieder thema geldt dat de focus op het vak zelf ligt en tevens samenhangend is uitgewerkt en wordt uitgediept vanuit andere kennisgebieden. In ieder thema zijn minimaal 3 vakgebieden geintegreerd. Een groot voordeel van deze benadering is dat er tranparantie is waar een thema zich bevindt op de leerlijn. Als leerkracht stel je zelf je eigen programma samen met de mogelijkheid om ook groepsoverstijgend te werken.

Is Faqta geschikt voor Ontwikkelings Gericht Onderwijs?

Faqta gaat verder dan alleen de kennisgebieden, er wordt ook aandacht besteedt aan kunst & cultuur, wetenschap en talentontwikkeling. Onze aanpak kent grote overeenkomsten met OGO, we sturen op kindgericht onderwijs waarbij de leerkracht de coach is en de leerkracht zelf kan arrangeren.

Hoe wordt er aandacht besteed aan ontwerpend leren?

Ontwerpend leren komt vooral naar voren in de techniek- en wetenschapsthema’s. Regelmatig worden de kinderen uitdagingen aangereikt om zelf een oplossing te bedenken, iets te ontwerpen en een prototype te maken. Bijvoorbeeld in het onderwerp 'Hoe bouw ik een drone?' worden de kinderen stapsgewijs begeleid in het laten vliegen van een botervlootje.

Hoe is een thema opgebouwd bij Faqta?

Hoe werken de doeboeken en werkbladen?

Wat doe je klassikaal en wat doe je zelfstandig met Faqta?

Hoe geeft Faqta invulling aan onderzoekend leren?

Kijken ze niet alleen maar filmpjes met Faqta?

Hoe borg ik de kennisoverdracht met Faqta?

Waar vind ik de toetsen en antwoorden?

  Technische vragen

Werkt Faqta op alle devices?

Faqta werkt op alle devices waaronder een reguliere desktop, laptop, chrome-book, i-pad of tablet devices en smartphones. Mits voorzien van een browser (apple/google/microsoft) die vrij toegang heeft tot het internet.

Wat voor een wifi netwerk is er nodig om goed met Faqta te werken?

De meeste reguliere wi-fi netwerken die een school heeft zijn ruim voldoende. Faqta is zo gebouwd dat er een minimum aan dataverkeer is. Het heeft dus niet veel bandbreedte nodig. Mocht je twijfelen, we doen graag samen een pilot waarmee we naast de inhoudelijke kant ook de technische kant bekijken.

Kan ik ook devices via FAQTA bestellen?

Faqta levert zelf geen devices. Via onze partners (Heutink en/of Reinders) is dit wel mogelijk. Vraag ernaar bij uw accountmanager.

Zijn er Faqta apps?

Faqta heeft apps voor iOS en Android en bovendien voor Snappet Tablets. Neem voor installatie van Snappet Tablets contact op met Faqta via [email protected]

Hoe snel moet het WiFi netwerk zijn voor Faqta?

De benodigde snelheid om fijn met Faqta te kunnen werken hangt af van twee factoren die met elkaar verband houden; de hoeveelheid leerlingen die gelijktijdig met Faqta werken en de downloadsnelheid van het netwerk. Een goede richtlijn hiervoor is 1 Mbs per device.

Je kan je eigen WiFi netwerk eenvoudig testen via: www.speedtest.net

Heb je desondanks problemen met je netwerk bij het werken met Faqta, meld het ons, dan lossen we het samen op.