Maak een avontuur van jouw les!

Faqta sluit aan bij de belevingswereld van kinderen die opgroeien in een digitale tijd. Wij leren ze, onder begeleiding van jou als leerkracht, samen de wereld te ontdekken.

Hoe werkt Faqta Wereld & Talent?

Stap 1: Binnen elk thema vormen de onderzoekslessen de basis, die worden ondersteund door een rijke digitale leeromgeving waar kinderen zelfstandig aan werken. Met uitlegfilmpjes van SchoolTV en bijbehorende opdrachten wordt er gewerkt aan kennisopbouw.

Stap 2: Ieder kind krijgt zijn eigen licentie. Er kan ook samengewerkt worden op een device. Jij volgt de voortgang via het dashboard.

Stap 3: Je ondersteunt de onderzoekslessen met het digibord en onze coachvragen.

Stap 4: Voor de verwerking gebruik je de doeboeken of werkbladen die je via de leeromgeving zelf kunt printen. Of je bestelt de doeboeken bij de schoolleverancier.

Jongen loop wereldbol met kader.jpg

Onderzoekend leren en 21e eeuwse vaardigheden

Jongen en techniek met kader.jpg

Onderzoekend leren

Faqta maakt van wereldoriëntatie een avontuur. Dat realiseren we met een activerende didactiek, waar beleving en het onderzoeken en ontdekkend leren centraal staat.

21e eeuwse vaardigheden

Vakoverstijgende vaardigheden zoals communiceren, samenwerken en het leren en werken in een digitale omgeving zijn kernvaardigheden voor de toekomst van kinderen. Faqta helpt kinderen doelgericht hun talenten verder te ontwikkelen: leren leren, leren denken, leren voor het leven.

Verrijk je programma met vele extra’s

Faqta draagt bij aan brede algemene ontwikkeling van kinderen binnen de domeinen kunst en cultuur, wetenschap, natuur en techniek, mens en samenleving en burgerschap.

Start 30 dagen met gratis zichtzending en proeflessen

Schrijf je in voor een gratis trial