COS - Avontuurlijk leren in de 21e eeuw

Avontuurlijk leren in de 21e eeuw

Vanuit verwondering de wereld ontdekken met Faqta

Kennis is belangrijk, dat spreekt voor zich. Maar wat doe je ermee? Kun je het je eigen maken, er verbanden mee leggen en er zelfs iets nieuws mee creëren? Dat is immers waar het om gaat in de 21e eeuw. Faqta wil met haar online leeromgeving leerlingen de wereld laten ontdekken en vaardigheden ontwikkelen om daar een toekomst mee vorm te geven.

Door Erik Ouwerkerk

Digibord

Kan het leren leuker en avontuurlijker voor jonge kinderen die opgroeien in een digitale tijd? Deze vraag was voor Anouk Binkhuysen en haar medeoprichters leidend bij het ontwikkelen van Faqta. Ze laat een foto zien van een leraar die voor een schoolbord staat. De leerlingen zitten in keurige rijtjes achter hun tafeltje en kijken hem aan. ‘Onderwijs anno 1900’ staat er boven de foto. De tweede prent stelt een klas anno nu voor. Het krijtbord is vervangen door een digibord, maar verder lijkt er niet veel veranderd. ‘Ons hedendaags onderwijs is vooral georganiseerd rondom klassikale instructie en verwerking’, aldus Anouk. ‘Kinderen bruisen van de vragen maar vaak gaan veel vragen verloren als kinderen klassikaal en passief instructies krijgen.’

Samenhang

Faqta pleit voor een setting waarbij meer ruimte is voor onderzoek. ‘In een stimulerende leeromgeving doen kinderen zelfstandig kennis en vaardigheden op. We volgen de leerlijnen en kerndoelen maar we gaan nog een stap verder. Kennis krijgt betekenis bij Faqta en is de basis voor het aanleren van 21ste eeuwse vaardigheden. Niet vertellen over een plaatje, maar echte verhalen verteld door echte mensen in filmpjes en interviews. We bieden vakken in een logische samenhang. Neem bijvoorbeeld een thema als de Gouden Eeuw, waarbij wij vakken in een logische samenhang aanbieden. In de eerste les leren de leerlingen over het leven in de Gouden Eeuw. In de tweede les wordt aandacht besteed aan de rijkdom. Van de rijke kooplieden en notabelen die zich graag lieten schilderen, maken we een bruggetje naar de Hollandse Meesters en de VOC, waar we de scheepsbouw verder uitdiepen. Zo gaan leerlingen verbanden zien.’

Thema's

In de leeromgeving staan honderden thema’s die via tegels overzichtelijk worden gepresenteerd. ‘Wij willen het venster van kinderen groter maken en ze zelf te laten ontdekken waar hun interesses liggen. Dit doen we door een breed aanbod aan verdiepende onderwerpen aan te bieden waar hun eigen onderzoeksvraag centraal staat. In Faqta Talent vind je bijvoorbeeld onderwerpen als Hoe word ik DJ? of Hoe werken mijn hersenen? We geven leerlingen een context, bronnen en een onderzoeksaanpak waarmee ze zelf aan de slag kunnen gaan. De leerkracht is hierbij de coach.’

faqta_menu.cac78c269d2d.png

Begeleider

Het leerproces begint met een duidelijke basis. Door middel van filmpjes (van o.a. Schooltv), opdrachten, proeven en herhalingsvragen raakt de leerling vertrouwd met namen, begrippen, tijdsvakken etc. ‘Vaak gaat dat in duo’s of in groepjes. Kunnen samenwerken en communiceren horen natuurlijk bij de ontwikkeling van het kind.’ De leraar ziet op het dashboard wie waar mee bezig is en hoe ze dat doen, en wordt zo een begeleider die precies kan zien waar hij eventueel kan bijspringen. Er is ook nog ruimte voor klassikale momenten om vraagstukken te bespreken. ‘In het thema De eeuw van uitvindingen laten we ze kennis maken met een aantal beroemde Nederlanders uit die tijd. Eerst laten we de kinderen opzoeken wie ze zijn en vervolgens stellen we ze de vraag: Wie zou jij willen uitnodigen op school en wat zou je hem of haar willen vragen? Dit soort opdrachten is heel leuk om klassikaal te bespreken. Op welke manier en op welke momenten dat gebeurt, heeft de leraar zelf in de hand. Zo houd je de regie in tempo, structuur en verdieping.’

Taxonomie van Bloom

Bij Faqta werken we op alle zes niveaus van de Taxonomie van Bloom. Het begint met onthouden, begrijpen en toepassen, en we werken actief toe naar analyseren, evalueren en creëren. Voor de eerste drie stappen is de digitale component van het programma uitstekend geschikt, daarna komt er meer creativiteit en individualiteit bij kijken.’

faqta_dashboard.f7be8c7497b1.png

Overstijgend

Er valt een wereld te ontdekken. Wat zou het dan mooi zijn als er meer dan slechts drie uur per week voor wereldoriëntatie op het programma staat, om ontdekkend en onderzoekend leren ook echt meer aandacht te geven in het hedendaags curriculum. ‘Scholen kunnen als ze dat willen de middagen reserveren voor Faqta. Ons  programma dekt talrijke leerdoelen, meer dan alleen de vakgebieden voor wereldoriëntatie. Het kan vakoverstijgend worden ingezet. Denk ook aan materiaal voor themaweken of talentontwikkeling, waardoor je eigenlijk gewoon elke dag met Faqta aan de slag kunt.’ Faqta is niet gratis, maar je kunt eerst kijken of het iets voor jullie school is door een gratis proefles.