basis voor toekomst

Het onderwijs legt de basis voor de toekomst van onze kinderen en helpt kinderen om kundige, creatieve, verantwoordelijke en kritisch denkende mensen te worden.

Daarbij rijst de vraag of de kinderen die nu in de kleuterklas zitten nog wel de juiste dingen leren om zich voor te bereiden op 2032 het jaar waarin ze waarschijnlijk hun opleiding gaan afronden en op eigen benen staan. Het is niet te voorspellen hoe de wereld er in 2032 uitziet.

EEN LEVEN LANG LEREN

Veel beroepen gaan verdwijnen, anderen komen ervoor in de plaats. Om met de uitdagingen van al deze veranderingen goed te kunnen omgaan hebben de kinderen naast kennis, ook creativiteit, flexibiliteit, kritisch denkvermogen, een onderzoekende houding nodig. En vooral het vermogen om een leven lang te leren.

De kinderen moeten kunnen samenwerken, oplossingsgericht zijn en ICT vaardig. Ze moeten leren nadenken over zichzelf en anderen, leren wat van waarde is en hoe ze daar alleen of met anderen invulling aan kunnen geven.

LEERLING CENTRAAL

Het onderwijs is doorgaans leerstofgericht in plaats van leerlinggericht. Hierdoor is er nauwelijks ruimte voor persoonlijke talentontwikkeling en het verdiepen van brede algemene kennis en inzicht over de wereld en samenleving.

Het doel van Faqta is om kinderen te verwonderen, uit te dagen en hun eigen talenten te laten ontdekken. We doen dat door een andere manier van aanbieden en een andere manier van leren:

  • Met onderwerpen in samenhang

  • Een multimediale aanpak gericht op millenials

  • Zorgen voor een wisselwerking tussen school, de echte wereld en thuis