ANOUK VAN FAQTA OVER 'FAQTA Wereld'

WAT IS FAQTA Wereld?

Faqta Wereld is een kerndoeldekkend programma voor wereldoriëntatie voor groep 1 t/m 8. Bij Faqta staat het aanleren van de 21e eeuwse vaardigheden centraal, met kennis als vertrekpunt.

Faqta Wereld heeft een thematische opbouw, ieder thema is een soort mini-project. Elke thema is geïntegreerd opgebouwd vanuit een hoofdonderwerp, bijvoorbeeld klimaat, met multiperspectief naar andere vakgebieden zoals bijvoorbeeld geschiedenis, cultuur en natuur.

Faqta Wereld biedt extra thema’s met specifiek aandacht voor kunst & cultuur, wetenschap, burgerschap en sociale wereldoriëntatie, die schoolbreed ingezet kunnen worden.

Met Faqta Wereld krijg je automatisch gratis toegang tot het aanvullende talentprogramma Faqta Talent, gericht op talentonwikkeling en het aanleren van onderzoekvaardigheden. Lees hier meer over Faqta Talent.

Ontdek Faqta Talent

Leerkracht als coach

Faqta Wereld en Talent is gemaakt om het grootste deel van de lestijd kinderen zelfstandig te laten werken, met 2- of 3-tallen op één device. Als kinderen zelfstandig werken heeft de leerkracht een coachende rol. Je helpt leerlingen als ze vragen hebben en je hebt tijd voor individuele begeleiding en motivatie. Natuurlijk is er een klassikale start en zijn er voldoende klassikale activiteiten.

Faqta heeft een krachtige Netflix-achtige online leeromgeving met een multimediaal en interactief aanbod. Bij alle thema’s uit Faqta Wereld zijn doeboeken en werkbladen beschikbaar met onderzoeks- en ontdekopdrachten.

voortgang volgen via een dashboard

Je wilt als leerkracht natuurlijk kunnen ingrijpen als je ziet dat kinderen ergens moeite mee hebben. Dat zie je in het dashboard. Daarin wordt alle voortgang van de kinderen in de lesstof bijgehouden. Zie je veel rode bolletjes? Dan hebben kinderen het niet goed begrepen. Misschien is het dan tijd voor een klassikale uitleg. Ook kun je realtime meekijken met de antwoorden die de kinderen geven op hun eigen device.

START 30 DAGEN GRATIS

Schrijf je hier in voor een gratis proeflicentie: