ANOUK VAN FAQTA OVER 'FAQTA Wereld'

WAT IS FAQTA Wereld?

Faqta Wereld is een kerndoeldekkend programma voor Wereldoriëntatie voor groep 1 t/m 8. 

Faqta heeft een thematische opbouw, waarbij alle thema’s vanuit samenhang zijn ontwikkeld. Faqta vult de kerndoelen in van Aardrijkskunde (inclusief Topografie), Geschiedenis en Natuur & Techniek. Er is daarnaast specifiek aandacht voor Kunst & Cultuur, Wetenschap, Burgerschap en Sociale Wereldoriëntatie in een schoolbrede opzet.

Faqta Talent is ontwikkeld rondom de eigen onderzoeksvraag van kinderen. Onderwerpen die zij superleuk vinden, maar niet terugkomen in het kerndoeldekkende programma.

Leerkracht als coach

Faqta is gemaakt om het grootste deel van de lestijd kinderen zelfstandig te laten werken, met 2- (voorkeur) of 3-tallen op één device. Als kinderen zelfstandig werken heeft de leerkracht een coachende rol. Je helpt leerlingen als ze vragen hebben en je hebt tijd voor individuele begeleiding en motivatie. Natuurlijk is er een klassikale start en zijn er voldoende klassikale activiteiten.

Faqta heeft een krachtige Netflix-achtige online leeromgeving met een,  multimediaal en interactief aanbod gericht op millenials. 

Voor een onderzoekende manier van onderwijs zijn er voor alle thema’s uit Faqta Wereld doeboeken beschikbaar.

voortgang volgen via een dashboard

Je wilt als leerkracht natuurlijk kunnen ingrijpen als je ziet dat kinderen ergens moeite mee hebben. Dat zie je in het dashboard. Daarin wordt alle voortgang van de kinderen in de lesstof bijgehouden. Zie je veel rode bolletjes? Dan hebben kinderen het niet goed begrepen. Misschien is het dan tijd voor een klassikale uitleg.

Download proefles

Download nu een gratis proefles