Leren in een digitale tijd

Faqta sluit aan bij de belevingswereld van kinderen die opgroeien in een digitale tijd. Wij leren ze spelenderwijs de wereld te ontdekken. Op een manier waar ze enthousiast van worden!

Hoe? Met een spannende rijke digitale leeromgeving waarin beleving centraal staat. Door de wereld te laten zien met informatieve en bijzondere video’s. Door een activerende didactiek met veel "zelf" onderzoeken en ontdekken en met creatieve opdrachten.

shutterstock_325224797.jpg
shutterstock_735971818.jpg

Maak er jouw les van

Wij vinden dat onderwijs per definitie maatwerk is. Faqta is dus geen methode die dicteert wat je als leerkracht moet doen. Wij stellen een 'looproute' voor door ons programma en geven je suggesties en tips. Als leerkracht kun je daar natuurlijk je eigen invulling aan geven.

We moedigen iedere school en leerkracht aan om zelf de thema's te verrijken. Check onze Facebook pagina en bekijk de voorbeelden van bevlogen collega's die al met Faqta werken.

Lesgeven met Faqta

De les start je klassikaal op, gewoon met het digibord. Je leerlingen gaan daarna in twee of drietallen op een laptop of tablet aan de slag met zelfstandige instructie en verwerking. Je leerlingen werken zelfstandig aan de opdrachten en activiteiten. Door samen te werken stimuleren we ze om te ontdekken en te onderzoeken. In een coachende rol beantwoord je de vragen van jouw leerlingen.

Als leerkracht heb je de regie over de les. De voortgang van kinderen volg je op het dashboard. Elk kind werkt aan zijn eigen portfolio met de mogelijkheid om tussentijds kennis te toetsen. Wij helpen je daarbij met een uitgebreide lesbeschrijving; toetsen en antwoordbladen.