KLASSIKAAL ONDERWIJS

Faqta is een hybride programma. Het kan volledig digitaal of als blended programma worden uitgevoerd.

Klassikaal lesgeven doe je natuurlijk met het digibord. De multimediale leerstof bespreek je samen met de kinderen. Ook doe je klassikaal de interactieve opdrachten op het digibord.

De schriftelijke verwerking kan zelfstandig door de kinderen worden gedaan op het doeboek of werkblad.

shutterstock_474880480 (2).jpg

ZELFSTANDIG WERKEN

De leerkracht doet klassikaal een korte introductie. Met behulp van een uitdagend filmpje op het digibord en een paar vragen die klassikaal behandeld worden.

Vervolgens gaan de leerlingen in tweetallen zelfstandig aan de slag op één device (laptop, chromebook of tablet - iOS, Android of Snappet). Ze bekijken met hun tweeën online de filmpjes en werken samen aan de online interactieve opdrachten.

Ook werken ze samen om de activerende opdrachten in het doeboek of werkblad te maken.

VOOR DE LEERKRACHT

Als leerkracht heb in de online leeromgeving toegang tot onze "gereedschapskoffer". Deze koffer is gevuld met krachtige sturingselementen om een goede Faqta les te kunnen geven. Een belangrijk stuk gereedschap is de lesbeschrijvingen.

In de lesbeschrijving wordt het doel van de les benoemd, de vaardigheden beschreven die de kinderen leren en wordt er praktische informatie gegeven over o.a. de tijdsduur van de les en de voorbereiding die je als leerkracht moet doen.