Demo: Jouw collega’s over Faqta

Knipsel.jpg

In deze uitgebreide demo zijn jouw collega’s aan het woord over Faqta:

1. Wat is Faqta en hoe werkt het in de klas?

2. Waarom hebben wij gekozen voor Faqta?

Paul: Wat is Faqta en hoe is het opgebouwd?

We volgen meester Paul in een les met Faqta. Hoe ziet zo’n les eruit?

Een les begint met een klassikale start, waarin uitgelegd wat er die les gedaan en geleerd wordt. Je ziet dat de kinderen in tweetallen aan de slag gaan op laptop of tablet, met de kennisbasis en de verwerkingsopdrachten.

Daarna gaan ze zelfstandig aan de slag met de onderzoeksopdrachten en activiteiten in het doeboek of werkblad. Je ziet dat de kinderen een aantal proefjes doen in de klas, om de opgedane kennis toe te passen.

Tot slot zijn er een aantal korte interviews met kinderen over de les.

Jannie: Waarom hebben wij gekozen voor Faqta?

Jannie legt uit hoe zij tot de keuze voor Faqta zijn gekozen. Wat vonden zij belangrijk?

Bij een presentatie van Faqta vonden ze in Faqta precies waar ze naar zochten: Op de school van Jannie hebben ze zichzelf afgevraagd wat ze precies wilden met kinderen. Ze wilden kindgericht onderwijs. Kinderen zelf te laten ontdekken en onderzoeken en niet alles voor te doen. Dat vonden ze bij Faqta.

Ze willen kinderen vaardigheden meegeven voor de toekomst en niet alleen vaardigheden voor nu. Vaardigheden zoals kritisch denken, creatief denken en computervaardigheden. Vaardigheden waarmee de kinderen klaar zijn voor de toekomst.

In de demo geven we jouw collega’s het woord over Faqta.

BEKIJK DE DEMO