ANOUK VAN FAQTA OVER 'KERNDOELEN'

KERNDOELEN

Faqta biedt een geïntegreerde aanpak van wereldoriëntatie. Onze geïntegreerde aanpak combineren we met een duidelijke dekking van alle kerndoelen.

De kerndoelen voor het basisonderwijs zijn vastgelegd door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Faqta geeft daarbij invulling aan alle kerndoelen voor 'Oriëntatie op jezelf en de wereld':

  • Mens & Samenleving: 34 t/m 39

  • Natuur & Techniek: 40 t/m 46

  • Ruimte: 47 t/m 50

  • Tijd: 51 t/m 53

Bovendien geeft Faqta invulling aan de kerndoelen voor 'Kunstzinnige oriëntatie':

  • Kunstzinnige oriëntatie: 54 t/m 56

De kerndoelen zijn altijd zorgvuldig vastgelegd in de lesbeschrijving. Je kunt ook een totaal overzicht van de kerndoelen bij ons opvragen.

Multiperspectieven

Faqta biedt binnen ieder Wereld thema meerdere invalshoeken. Zo geven we invulling aan geïntegreerd, thematisch onderwijs.

In het thema 'Jagers & Boeren' staat bijvoorbeeld Geschiedenis centraal, maar het is zeker niet alleen Geschiedenis: Kinderen leren wáár de jagers en boeren leefden (Aardrijkskunde), wat zij geloofden (Samenleving) en hoe hun landbouwmethodes verschillen van die van vandaag (Techniek).

Zo ontdekken kinderen de samenhang tussen vakgebieden. Zodat zij in de echte wereld ook verbanden gaan zien!

Zo heb je een duidelijk beeld van de kerndoelen die je als school afdekt en toch een spannende geïntegreerde aanpak van Wereldoriëntatie.

START 30 DAGEN GRATIS

Schrijf je hier in voor een gratis proeflicentie: