Bouwen aan leren van de toekomst

Bouwen aan leren van de toekomst

Vaak wordt onderwijsvernieuwing met argwaan bekeken en heeft het woord een negatieve klank. Dat hoeft niet zo te zijn. Dat bewijzen talloze initiatieven. Hierbij onze top 5 waar wij door zijn geïnspireerd!

 

1.Sir Ken Robinson

Sir Ken Robinson is een van de beroemdste sprekers over onderwijsvernieuwing. Miljoen mensen bekijken op YouTube zijn speeches, die met veel gevoel voor humor ons allen in de spiegel laat kijken. Zijn belangrijkste speech behandelt ons onderwijssysteem, dat ontwikkeld en gebaseerd  is op het model van de industriële revolutie en nu hopeloos is verouderd.  

En kijk vooral ook naar zijn pleidooi om creativiteit meer ruimte te geven; ‘laat talenten bloeien'. Bijna 10 miljoen mensen hebben dit filmpje bekeken. Kennelijk is er een breed gedragen gevoel over de hele wereld dat het onderwijs anders moet. 

2. Basisschool De Ark

Ook in Nederland zien we allerlei initiatieven om ons onderwijs anders in te richten of het leren te veranderen.  Soms in samenwerking met ouders in de vorm van atelier onderwijs. Zie het filmpje over basisschool De Ark die aan de slag is gegaan met de Noordwijkse Methode. 

3. De SlimFit-methode

De SlimFit-scholen werken aan onderwijsvernieuwing vanuit een integrale aanpak, waarbij een driedimensionaal model is ontwikkeld om alle samenhangende aspecten aan te pakken: organisatie, didactiek, instructie en leerinhoud.  Net als bij de Noordwijkse methode wordt hier een splitsing gemaakt tussen de cognitieve vakken die in de ochtend worden gegeven en wereld oriënterende vakken die in de middag worden gegeven.

In de Noordwijkse scholen wordt de inzet en inbreng van de ouders geïntegreerd in het onderwijssysteem. Slimfit gaat slim om met de inzet van personeel en de taken die zij uitvoeren. Veel praktische en inzichtelijke informatie over deze aanpak vind je op de site van InnovatieImpuls Onderwijs, zowel voor het basisonderwijs als voortgezet onderwijs. 

4. Steve Jobs scholen

De Steve Jobs scholen zijn natuurlijk landelijk bekend. Hier wordt techniek ingezet om met dezelfde menskracht en middelen beter te kunnen inspelen op de persoonlijke ontwikkeling en talenten van kinderen. Bekijk ook de aanpak en het onderwijsmodel eens van de Steve Jobs scholen.

5. Onderwijs 2032

 Het recente rapport onderwijs 2032 van Sander Dekker inventariseerde de wensen die in het veld leven over het onderwijs van de toekomst. Het rapport stelt dat goed onderwijs meegaat met zijn tijd en inspeelt op een veranderende wereld. Daarbij rijst de vraag of de kinderen die nu in de kleuterklas zitten nog wel de juiste dingen leren om zich voor te bereiden op 2032 het jaar waarin ze waarschijnlijk hun opleiding gaan afronden en op eigen benen staan. Het is niet te voorspellen hoe de wereld er in 2032 uitziet. Om met de uitdagingen van al deze veranderingen goed te kunnen omgaan hebben de kinderen naast kennis, ook creativiteit, flexibiliteit, kritisch denkvermogen, een onderzoekende houding nodig. En vooral het vermogen om een leven lang te leren. 

6. Leerlijn 21e eeuwse vaardigheden van de SLO

De SLO werkt aan een leerlijn voor de 21e -eeuwse vaardigheden. Op hun website is al een complete leerlijn te vinden voor mediawijsheid, die exemplarisch is voor de aanpak van leerlijnen voor andere segmenten. Belangrijk is dat zijde vaardigheden integreren met content. 

Al deze initiatieven en organisaties zijn bezig het onderwijs te veranderen en klaar te zetten voor het leren van de toekomst.

Het onderwijs vernieuwen is een prachtige uitdaging! Kijk tot slot nog even naar de documentaire De onderwijzer aan de macht uit de serie Tegenlicht van de VPRO. De documentaire geeft een prachtig beeld van visies, aanpak en bevlogenheid in onderwijzend Nederland.

Zet 'm op! 

Jan