Collega's over Faqta

GeÏntegreerde wereldoriëntatie

Faqta stimuleert kinderen om beter te leren door dit als avontuur te zien. Dat realiseren we met een activerende didactiek, waar beleving centraal staat. Faqta biedt leerzame video’s, leuke vlogs en prikkelende vragen en opdrachten. Het programma bestaat uit twee onderdelen: Faqta Wereld en Faqta Talent.

Faqta Wereld

 • Wereldoriëntatie voor groep 1 t/m 8
 • Thema's zijn geïntegreerd en kerndoeldekkend
 • Een krachtige Netflix-achtige online leeromgeving

Faqta Talent

 • Rijke database die voortdurend wordt aangevuld met interessante onderwerpen (zoals over mode, muziek, uitvindingen, geld etc.)
 • Uitgangspunt is steeds de vraag van een kind
 • Verrijking en verdieping van de leerstof

ZO werkt Faqta in de klas

Klassikaal lesgeven doe je natuurlijk met het digibord in combinatie met de activerende opdrachten in het werkblad of doeboek. De multimediale leerstof bespreek je samen met de kinderen, de opdrachten worden zelfstandig uitgevoerd.

Volledig zelfstandig werken doen de kinderen in tweetallen per één device (laptop, chromebook of tablet - iOS, Android of Snappet). Na een korte klassikale introductie gaan ze zelf aan de slag. Ze werken samen: Zowel voor de filmpjes en interactieve opdrachten online, als voor de activerende opdrachten in het werkblad of doeboek.

Klassikaal leren

 • Duidelijke structuur en opbouw in lessen
 • Klassikale instructie en zelfstandige verwerking
 • Werkbladen of doeboeken

Zelfstandig leren

 • Leren met behulp van devices (iOS, Android, Snappet)
 • Samenwerken in tweetallen
 • Instructie én verwerking zelfstandig
 • Bewaak de voortgang via het dashboard

Leerkrachten over Faqta

Tot groot genoegen van ons zijn niet alleen de zaakvakken geïntegreerd, maar is er ook ruimte voor techniek, burgerschap, wetenschap en filosofie
— Paul Knuivers van OBS De Driesprong in Ruurlo
Faqta geeft op een hele complete en toegankelijke manier stof tot nadenken, communiceren, samenwerken en ontdekken. Je gaat met de groep op ontdekking met beelden en filmpjes als startpunt. Dat is zoveel inspirerender dan met zijn allen de hoofdstukken in een boek lezen.
— Marjanne van Gameren van PCBS de Fontein
Kinderen vinden Faqta leuk omdat het echt aansluit bij hun belevingswereld. De onderwerpen en thema’s zijn stoer, realistisch en maken gebruik van de technieken van tegenwoordig waardoor kinderen zich snel thuisvoelen binnen de omgeving van Faqta!
— Robin Heijman van de Dr. Bos school in Utrecht
Ik ben laaiend enthousiast over jullie programma, jullie zijn op de goede weg! Erg gaaf om te zien hoe ook de culturele en maatschappelijke wereld een plaats krijgt!
— Guido Putter van OBS de Regenboog