WAT IS Faqta EIGENLIJK?

Faqta is een nieuw en uitdagend onderwijsprogramma voor wat wij noemen: Talent en Kennis van de Wereld.  

Het bevat een volledig dekkend programma voor de zaakvakken Wereld Oriëntatie (Kunst & Cultuur, Wetenschap, Mens & Samenleving en Burgerschap), Natuur & Techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis en natuurlijk Talentontwikkeling. Faqta is geschikt om zelfstandig en/of klassikaal mee te werken. Vanzelfsprekend wordt er ruimschoots aandacht besteed aan de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden.

Leren is een Avontuur!

Faqta stimuleert kinderen om beter te leren, door leren als een avontuur te zien. Het vertrekpunt is steeds een vraag die een kind zou kunnen stellen. Met leerzame video’s, leuke vlogs en prikkelende vragen en opdrachten wordt op die vraag het antwoord gezocht. Het Faqta basisschool programma loopt naadloos over in een programma voor thuis. Kinderen kunnen thuis verder op avontuur als ze dat leuk vinden. Hierdoor wordt ook de ouderbetrokkenheid bevorderd.

Samenhangende Thema’s en Onderwerpen

Ieder thema of onderwerp wordt, vakoverstijgend, vanuit verschillende invalshoeken behandeld. Zo leren kinderen vanuit samenhang verbanden te leggen en te begrijpen. De thema’s en onderwerpen sluiten aan op de kerndoelen van het Primair Onderwijs en Faqta sluit bovendien aan op het SLO-talentenmodel. 

Online Leeromgeving

Populairste Basisschool Thema's

 

Doeboeken

De online leeromgeving wordt ondersteund met gethematiseerde DoeBoeken. Deze DoeBoeken bevatten vragen en opdrachten die aanvullend zijn op de bijbehorende thema's uit de online leeromgeving. 

Onze DoeBoeken zijn ook een middel om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Naast opdrachten staan er ook activiteiten in omschreven die een leerling kind thuis kan uitvoeren. Door actief te sturen worden (passieve) ouders betrokken bij jouw manier van onderwijs.

Doeboek Thema's

  • Het geheim van geld. (Financiële educatie, kunst en filosofie)
  • De kracht van klassiek (Muziek, Natuur en Techniek)
  • Hoe bouw ik een Drone? (Techniek; beschikbaar januari 2017)
  • Gezond eten, Gezond leven (Lifestyle, Natuur, Wetenschap; beschikbaar januari 2017)