Werken met Faqta

Zoek je als leerkracht een concrete invulling voor de zaakvakken of wil je talentontwikkeling stimuleren? of gewoon een bijzondere interactieve les geven over een actueel thema? Met Faqta weet je 1 ding zeker: je scoort punten bij je leerlingen.

Structuur & Opbouw

Faqta is opgebouwd uit twee onderdelen; Faqta Wereld en Faqta Talent.

Faqta Wereld: 15 vakoverstijgende thema’s per jaargroep voor de groepen 5, 6, 7 en 8 in de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek. Dit wordt aangevuld met 6 vakoverstijgende thema’s per jaargroep voor wereldoriëntatie (mens & samenleving, wetenschap en burgerschap) en kunstzinnige oriëntatie. Voor de onderbouw worden 3 thema’s per jaargroep ontwikkeld.


Faqta Talent: rijke database aan onderwerpen die voortdurend worden aangevuld, inzetbaar als talentprogramma, plusprogramma of als verrijking en verdieping

Lees hier meer over de structuur, de opbouw en de invulling van ons volledige programma.

Plug & Play Lessen

Alle thema's plug & play uitgewerkt. Je kan hier dus direct mee aan de slag. De lesbeschrijvingen geven je een prettig houvast. In 1 overzicht zie je welke kerndoelen de desbetreffende les afdekt, welke vaardigheden getraind worden en vanuit welke multiperspectieven het thema aangevlogen wordt.

Ieder thema kent in de online omgeving 12 tegels met inhoud, een centrale kick-off tegel, een afsluitende woordenschat tegel en een tegel met verdieping over het thema. Per les "doen" de kinderen gemiddeld 3 tegels. In combinatie met het bijbehorende verdiepende en activerende doeboek zijn dit projecten die je in de bovenbouw in 4 lessen van ongeveer 45 tot 60 minuten kan afronden. Voor de middenbouw duren de lessen gemiddeld 35 tot 45 minuten. Naast de doeboeken is ieder thema is voorzien van verwerkingsmateriaal in de vorm van downloadbare werkbladen.

Meer Faqta doeboeken inzien?

Met ingang van schooljaar 2017 ~ 2018 zijn alle 21 thema's voor de middenbouw gereed en kun je ook starten met een royaal aantal thema's voor de bovenbouw. In de loop van het schooljaar komen ze allemaal gereed. Beloofd!

Voor de onderbouw zijn we in overleg met een aantal peer-scholen over de invulling en opmaak van de thema's. Het ligt in onze ambitie om ook voor komend schooljaar een thema voor deze bouw gereed te hebben. 

Kerndoelen & SLO Talentmodel

Al onze thema's en onderwerpen sluiten aan op de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie. Uiteraard sluit Faqta aan op het SLO talentenmodel en stimuleren we de ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden.

Ondersteuning & Begeleiding

Faqta heeft een partnership met Heutink en Reinders.  Bestellingen,  leveringen en facturering worden dus op de vertrouwde manier afgehandeld. Samen zorgen we ervoor dat je eenvoudig en snel met Faqta aan de slag kunt. 
Meer uitleg over hoe je met Faqta kunt werken? Of een vrijblijvende teamintroductie? Maak een afspraak met je vaste adviseur van Heutink of Reinders.


Liever direct contact met de makers van Faqta? Mail je vraag of verzoek naar [email protected] We helpen je graag!

Dus Faqta is:

  • Avontuurlijk, modern en multimediaal
  • Zelfstandig of klassikaal werken
  • Ontwikkeld op de kerndoelen
  • Vakoverstijgende thema's met integratie van 21e eeuwse vaardigheden
  • Alle zaakvakken binnen 1 geintegreerd programma
  • Sluit aan bij het SLO talentmodel
  • Ontwikkeld met ouders, kinderen, leerkrachten en experts uit verschillende (educatieve) sectoren