ANOUK VAN FAQTA OVER 'Toetsen'

Toetsen

Faqta Wereld is het programma voor wereldoriëntatie. De thema's zijn geïntegreerd en sluiten aan op de kerndoelen 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en 'Kunstzinnige oriëntatie'. Kennisoverdracht staat dus centraal: De kerndoelen voor Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Kunst & Cultuur moeten behaald worden. Daarom wordt er op 3 manieren getoetst binnen Faqta:

Papieren toets

Ieder thema binnen Faqta Wereld heeft een toets. Deze kan klassikaal afgenomen worden om de voortgang van de kinderen te toetsen. Dit is een prima manier om het thema af te sluiten, naast bijvoorbeeld een grote creatieve opdracht.

Kennisvragen

De kinderen werken zelfstandig in twee- of drietallen achter één device aan hun kennis. De kennisoverdracht vindt plaats via filmpjes. Na ieder filmpje beantwoorden de kinderen een interactieve kennisvraag, zodat zij gedwongen worden goed op te letten en meteen hun kennis toe te passen.

Voortgangsdashboard

Faqta biedt leerkrachten naast een toets ook een voortgangsdashboard. Hiermee kan de leerkracht de voortgang van alle leerlingen in zijn klas live volgen. Zowel voor het kijken van de filmpjes als het beantwoorden van de interactieve kennisvragen. 

Met de combinatie van toetsen en het dashboard, heeft iedere leerkracht dus een perfect inzicht in de voortgang van zijn leerlingen.

Download proefles

Download nu een gratis proefles