Wat is faqta?

Faqta biedt basisscholen een vernieuwende aanpak voor wereldoriëntatie. Hoe?

Na een klassikale introductie gaan kinderen in tweetallen aan de slag op één device. Het zijn actieve lessen waar kinderen zelfstandig leren en samen werken. Onze leeromgeving stuurt de kinderen door het programma.

De kinderen werken thematisch en geïntegreerd aan kennis en vaardigheden. De leerkracht kan daardoor de rol van coach aan nemen en de kinderen begeleiden in hun leren.

Faqta is opgebouwd heeft twee onderdelen: Faqta Wereld en Faqta Talent

shutterstock_566509099.jpg

FAQTA WERELD

Faqta Wereld is het programma voor wereldoriëntatie.

De thema's zijn geïntegreerd en sluiten aan op de kerndoelen 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en 'Kunstzinnige oriëntatie'. Tevens biedt Faqta thema's voor de domeinen Wetenschap en Burgerschap. Faqta sluit aan op het SLO-talentenmodel en heeft de 21e eeuwse vaardigheden logisch geïntegreerd in alle thema’s.

Voor groep 1 t/m groep 8 zijn 9 schoolbrede thema’s per jaargroep beschikbaar. Deze thema’s zijn vakoverstijgend en sluiten aan bij diverse themaweken in het basisonderwijs of bieden de mogelijkheid een eigen themaweek te initiëren.

Voor groep 3 en 4 zijn 5 geïntegreerde wereldoriëntatie thema’s per jaargroep beschikbaar. Deze thema’s zijn vanuit de invalshoeken tijd, ruimte, natuur en techniek opgebouwd.

Voor groep 5 t/m groep 8 zijn 15 vakoverstijgende thema’s per jaargroep beschikbaar. Deze thema’s zijn opgebouwd vanuit de perspectieven geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, mens en samenleving, ict-geletterdheid, biologie, wetenschap, muziek, literatuur en kunst.

ONDERWIJSTHEMA'S

In elk thema van Faqta Wereld wordt een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderd en uitgewerkt. We noemen dat multiperspectief. Ieder thema vindt zijn vertrekpunt in een vraag van een kind. Bijvoorbeeld “Wie waren de eerste bewoners?” of “Kun je reizen in de tijd?”.

Ieder thema kent één hoofd perspectief. Dit is bijvoorbeeld Geschiedenis (o.b.v. leerlijn Geschiedenis). Daarnaast kent ieder thema meerdere multiperspectieven vanuit andere domeinen.

Zo heeft het thema 'Jagers & Boeren' (hoofd perspectief Geschiedenis, o.b.v. leerlijn Geschiedenis) de multiperspectieven Natuur & Techniek (o.a. gereedschappen), Samenleving (religie) en Aardrijkskunde (het boerenbedrijf in de moderne tijd).

  Multiperspectieven van thema 'Jagers & Boeren'

Multiperspectieven van thema 'Jagers & Boeren'

WERKBLADEN & DOEBOEKEN

Werkbladen

De online werkbladen zijn voor zowel in Faqta Wereld als in Faqta Talent beschikbaar. Deze kunnen online ingevuld en verwerkt worden. Voor wie het prettig vindt zijn alle werkbladen natuurlijk ook gewoon downloadbaar en printbaar.  

Doeboeken

Voor een meer activerende en verdiepende manier van onderwijs zijn er voor alle thema’s uit Faqta Wereld doeboeken beschikbaar. Met een doeboek maximaliseer je de leeropbrengst van een thema. Het daagt de leerling uit om actief en veelvuldig samen met medeleerlingen het desbetreffende onderwerp te verkennen. Daarnaast geeft het de ouderbetrokkenheid een impuls doordat sommige opdrachten (ook) thuis uitgevoerd kunnen worden.

FAQTA TALENT

Een rijke database aan onderwerpen ter verrijking van de algemene ontwikkeling. Uitgangspunt voor de keuze van de onderwerpen zijn de vragen van kinderen en interessegebieden.

Faqta Talent is aanvullend, verdiepend en verrijkend. Inzetbaar als inzetbaar als talent- en/of plusprogramma voor op school of thuis. Kinderen maken gebruik van hun schoolaccount om thuis in te loggen. Een apart abonnement is dus niet nodig.