Kennisontwikkeling

Faqta draagt bij aan een brede algemene kennisontwikkeling van kinderen op de vlakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, kunst en cultuur, wetenschap, mens en samenleving en talent.

21e eeuwse vaardigheden

Faqta helpt bij de ontwikkeling van vaardigheden die je nodig hebt in een snel veranderende wereld. De vaardigheden zijn vakoverstijgende vaardigheden, digitale vaardigheden en maatschappelijke vaardigheden.

Het programma Faqta Wereld en Talent  sluit volledig aan bij de SLO-leerlijnen digitale geletterdheid en de 21e eeuwse vaardigheden.

Persoonsvorming

Faqta wil kinderen helpen zich voor te bereiden op hun toekomst. Helpen bij de vraag wat je wilt weten en kunnen en het stimuleren van de attitude tot een leven lang leren.

Talentontwikkeling

Faqta werkt met het SLO-talentenmodel dat kinderen helpt hun talenten doelgericht verder te ontwikkelen: leren leren, leren denken, leren voor het leven.

Bekijk de demo:

Proeflicentie aanvragen: