Jannie van OBS de Schoener over Faqta

Leerlingen gaan in een digitale leeromgeving onderzoekend aan de slag, om in de toekomst kundige, creatieve, verantwoorde en kritisch denkende mensen te worden.
— De Driesprong

Stimuleer kinderen zelf te leren

Hoe stimuleer je kinderen om zelf te leren?

De les start je klassikaal op, gewoon met je digibord. Je leerlingen gaan daarna in twee of drietallen op een laptop of tablet aan de slag met zelfstandige instructie en verwerking. Ze doen de opdrachten en onderzoeken. Ze werken samen en worden zo gestimuleerd zelf te ontdekken en te onderzoeken. In een coachende rol beantwoord je de vragen van jouw leerlingen.

Als leerkracht heb je de regie over de les. De voortgang van kinderen volg je op het dashboard. Elk kind werkt aan zijn eigen portfolio, met de mogelijkheid om tussentijds de kennis te toetsen.

Lesgeven met Faqta

 • Vragen beantwoorden door te onderzoeken
 • Kinderen werken in groepjes op één device
 • Kinderen werken aan hun eigen portfolio
 • Inclusief toetsen
 • Uitgebreide sturingsmaterialen en training
Je gaat met de groep op ontdekking met beelden en filmpjes als startpunt. Dat is zoveel inspirerender dan met zijn allen de hoofdstukken in een boek lezen.
— Marjanne van Gameren van PCB de Fontein

Geïntegreerde wereldoriëntatie

Faqta sluit aan bij de belevingswereld van kinderen die opgroeien in een digitale tijd. Wij leren ze spelenderwijs de wereld te ontdekken en digitaal vaardig te worden.

Hoe? Met een spannende rijke digitale leeromgeving waarin beleving centraal staat. De wereld te laten zien met informatieve en bijzondere video’s. Een activerende didactiek met veel onderzoeken en creatieve opdrachten.

Faqta heeft een thematische opbouw, waarbij alle thema’s vanuit samenhang zijn ontwikkeld. Faqta vult de kerndoelen in van Aardrijkskunde (inclusief Topografie), Geschiedenis en Natuur & Techniek. Er is daarnaast specifiek aandacht voor Kunst & Cultuur, Wetenschap, Burgerschap en Sociale Wereldoriëntatie in een schoolbrede opzet.

Faqta Wereld

 • Wereldoriëntatie voor groep 1 t/m 8
 • Online leeromgeving geschikt voor ieder device
 • Met doeboeken en werkbladen
 • Uitgebreide materialen voor de leerkracht
 • Inclusief woordenschat, toetsen en portfolio
 • Schoolbrede thema's 

Faqta Talent

 • Verbreed de interesse gebieden
 • Onderzoekend en ontwerpend leren staat centraal
 • Ingericht volgens het 7-stappenplan van het Wetenschapsknooppunt
 • Geschikt als verrijkingles of om zelfstandig te leren
 • Onderwerpen als ‘Hoe word ik DJ?’ en ‘Hoe werkt VR?’
De onderwerpen en thema’s zijn stoer, realistisch en maken gebruik van de technieken van tegenwoordig waardoor kinderen zich snel thuis voelen binnen de omgeving van Faqta!
— Robin Heijman van de Dr. Bosschool