Burgerschap

Debatteren kun je leren

Wij ontdekten dat burgerschap het meest aanspreekt als je de lesstof toegepast op de belevingswereld van de leerlingen van groep 5 t/m 8 aanbiedt en interactief maakt. Laten we het eens hebben over de regels in de klas of het belang van vrijheid van meningsuiting. Hier gaan je leerlingen mee aan de slag terwijl ze bij begrijpend lezen teksten behandelen die hier thematisch mee in verbinding staan.

Ontdek de samenleving met Faqta

We geloven dat ieder kind op eigen tempo en niveau de wereld moet kunnen ontdekken. Dat kan met de video's en interactieve opdrachten op het Faqta leerplatform. Daar leren ze bijvoorbeeld wat normen en waarden zijn en hoe het voeren van een debat precies werkt. Om de lesstof toe te passen, kunnen ze aan de slag met opdrachten uit het doeboek. Zo gaan je leerlingen van kennis over de samenleving naar burgerschapsvaardigheden op een manier die bij jullie past.

“Bij burgerschap ging het al over regels en wetten. Binnen dat thema hebben we de schoolregels centraal gezet. Faqta is dan de basis, maar we gooien er ons eigen sausje over.”

Juf Linda

Wat leer je bij burgerschap?

De leerlingen ontdekken bijvoorbeeld stap voor stap hoe besluiten in de samenleving worden genomen en wat de grondwet inhoudt. In groep 5 beginnen ze eenvoudig met wat regels zijn en leren ze al snel wat universele rechten zijn; in groep 7 komen ze te weten wat een rechtsstaat inhoudt. Door de stof geleidelijk aan te bieden, kunnen de leerlingen uitgebreid op alle facetten van burgerschap ingaan. De teksten bij begrijpend lezen gaan over hetzelfde onderwerp, maar vanuit een andere invalshoek. Eerst leren ze wat democratie inhoudt; tijdens de begrijpend lezen-les lezen ze over de vrijheidsstrijders aan wie we onze democratische rechtsstaat te danken hebben. 

klassikale debatteren tijdens burgerschap

Meer samenhang door het koppelen van jouw vakken

Door thematisch te werken creëer je meer samenhang tussen jouw lessen. Door vaardigheden uit het ene vak toe te passen bij een ander vak vergroot je de impact. Doordat je burgerschap thematisch kunt koppelen aan begrijpend lezen krijgt dit vak nog meer betekenis:

Waarom burgerschap met Faqta?

Met de burgerschapsmethode van Faqta ontwikkelen je leerlingen burgerschapsvaardigheden, ontdekken ze hoe de samenleving werkt en hoe ze zich daarmee verbonden kunnen voelen. Ze gaan bijvoorbeeld in debat met klasgenoten, maar niet zonder van tevoren goede afspraken met elkaar te maken. Op deze manier werken ze op een leuke manier aan hun burgerschapsvaardigheden. Hoe je dat begeleidt als leerkracht? Wij helpen je. Bijvoorbeeld met een praktisch draaiboek voor het organiseren van een debat in de klas. 

Burgerschap in de klas: leerlingen discussiëren in groepjes

Een nieuw schoolgebouw met nieuwe schoolregels 

Toen de school van juf Linda naar een gloednieuw schoolgebouw verhuisde, was dit voor haar een perfect moment om de schoolregels eens goed onder de loep te nemen. “Bij burgerschap ging het al over regels en wetten”, vertelt Linda. Binnen dat thema zijn toen de schoolregels centraal gezet. “Faqta is dan de basis, maar we gooien er ons eigen sausje over.”

juf Linda coacht haar leerlingen op het leerplein