Taal

Taal leer je door het toe te passen in je lessen
schooljaar 2025-2026

In het klaslokaal gebruiken de leerlingen taal om kennis te verwerven en als leerkracht gebruik jij het om kennis over te brengen. Taal zelf leren je leerlingen het beste beheersen tijdens dat leerproces. Of je nu bezig bent met natuur & techniek, burgerschap of geschiedenis.      

Kennisontwikkeling en taal gaan hand in hand

Door taalvaardigheden te koppelen aan wat leerlingen leren bij wereldoriëntatie zijn woordenschat, grammatica en spelling niet langer iets wat ze moeten beheersen voor een goed cijfer, maar willen ze die beheersen omdat ze zich goed willen uitdrukken. Je werkt thematisch waardoor je leerlingen al bekend zijn met het onderwerp. Een schrijfopdracht doen ze bij wereldoriëntatie en je behandelt die tijdens de taalles.
 

JufDanielle-4-1

In de praktijk leer je taal pas echt te beheersen

Thematische samenhang aanbrengen tussen taal en andere vakken werkt. Wanneer je bij wereldoriëntatie aandacht besteedt aan talige aspecten, steken de leerlingen meer op van vakken als aardrijkskunde, burgerschap of geschiedenis én van taal. Wat ze bij taal hebben geleerd, brengen ze in de praktijk. Tegelijkertijd helpt taal de leerlingen meer grip te krijgen op de leerstof van andere vakken. Dat gaat eenvoudig door onderdelen van taal als woordenschat, stellen, lezen en mondelinge taalvaardigheden op te nemen in andere lessen. En door de taalles over hetzelfde onderwerp te laten gaan dat je bij wereldoriëntatie, begrijpend lezen en Engels al behandelt. 

JufDanielle-29-1

Meer samenhang door het koppelen van jouw vakken

Door thematisch te werken creëer je meer samenhang tussen jouw lessen. Door vaardigheden uit het ene vak toe te passen bij een ander vak vergroot je de impact. Door combinaties te maken geef je ook deze vakken meer betekenis:

Aan de slag met je klas

Tegelijkertijd dat op IKC Spoorbuurt gestart werd met Faqta, besloot het onderwijsteam minder tijd aan taallessen te gaan besteden. In plaats daarvan zijn de leerlingen wekelijks een paar uur langer met wereldoriëntatie in de weer. Dat wil niet zeggen dat de leerdoelen van taal minder aandacht krijgen. “Wat we eerst deden tijdens de taallessen, koppelen we nu aan wereldoriëntatie”, vertelt Daniëlle. Ze merkt dat de leerlingen meer betrokken zijn bij de taallessen en dat hun motivatie groter is. Hoe ze dat vorm geeft in haar klas, lees je in dit artikel

JufDanielle-16