Faqta Lezen

Gemotiveerde lezers begrijpen teksten beter

Goed kunnen lezen is een voorwaarde om goed mee te kunnen komen. Op school én in de maatschappij. Maar hoe leer jij je leerlingen goed lezen als ze niet eens lijken te willen lezen? Met onze methode voor begrijpend lezen willen we alle leerkrachten helpen om hun leerlingen meer plezier te laten krijgen in het lezen. Daarmee kun je al beginnen in groep 4 en ga je door tot en met groep 8. Want wij geloven in willen lezen in plaats van moeten lezen.

Grip op de tekst door close reading

Bij Faqta Lezen maken we alleen gebruik van authentieke teksten. Binnen een thema vormen die één geheel en sluit het aan op de onderwerpen van wereldoriëntatie. Door die samenhang is er meer herkenning bij de leerlingen. Moeten lezen wordt daardoor willen lezen. En door de close reading aanpak toe te passen zijn de leerlingen meer tijd met één tekst bezig. Ze graven steeds dieper in de tekst en komen tot een steeds dieper begrip. Zo kun je ook met minder taalvaardige leerlingen een pittige tekst lezen.

Leerlingen aan de slag met een opdracht bij begrijpend lezen met Faqta

“Bij begrijpend lezen gaat het over natuur en bij wereldoriëntatie ook. Als de verschillende vakken thematisch met elkaar verbonden zijn, blijft het beter hangen.”

Juf Miranda

Met begrijpend lezen aansluiten op wereldoriëntatie

Tijdens de begrijpend lezen-les ga je dieper in op een thema waar je met wereldoriëntatie al mee bezig bent. Wist je dat je op die manier de leesmotivatie bij je leerlingen verhoogt? Je neemt ze mee met een tekst over hoe kinderen vroeger in een textielfabriek werkten. Bij wereldoriëntatie hebben ze namelijk geleerd over kinderarbeid tijdens de industriële revolutie. Met dit onderwerp sluit je ook aan op de belevingswereld van je leerlingen. Zo gaan ze niet alleen steeds beter begrijpend lezen. Wat ze bij wereldoriëntatie geleerd hebben, krijgt ook meer betekenis.

juf Daphne ondersteunt leerlingen tijdens de begrijpend lezen-les

Meer samenhang door het koppelen van jouw vakken

Door thematisch te werken creëer je meer samenhang tussen jouw lessen. Door vaardigheden uit het ene vak toe te passen bij een ander vak vergroot je de impact. Door combinaties te maken geef je ook deze vakken meer betekenis:

Aan de slag met je klas

Nu je leerlingen enthousiast zijn over het thema, is het tijd om te werken aan leesvaardigheden zoals samenvatten en structureren van de tekst. Een tekst leer je pas echt te begrijpen als je de opgedane kennis visueel en praktisch verwerkt. Begrip van de tekst ontwikkelen de leerlingen ook door erover in gesprek te gaan. Met hun leesmaatje of in een klassengesprek. Hoe je dit handig organiseert, vind je op het leerplatform. Zo kun je altijd een les begrijpend lezen geven op een manier waar jij je prettig bij voelt.

leerlingen groep 7 maatjeslezen tijdens begrijpend lezen met close reading
Scherm­afbeelding 2024-05-10 om 09-15-27

We hebben al zoveel mogelijk voorbereid

Alles wat je nodig hebt voor jouw begrijpend lezen-les, vind je op het platform. Uitdagende teksten met passende opdrachten voor je leerlingen en uitgebreide handleidingen per thema zodat jij direct van start kunt. Hoe je het invult, is aan jou. Je geeft je les op jouw manier. Zo kun je al jouw aandacht richten op de taalvaardigheden van je leerlingen en het geven van een boeiende les. 

Complexe teksten lezen

In de klas van juf Miranda op OBS Herman Gorter wordt Faqta ingezet voor zowel wereldoriëntatie als begrijpend lezen. In haar klas is sprake van grote verschillen in taalniveau. Een vak als begrijpend lezen wordt er daardoor niet leuker op. Doordat de leerlingen nu gaan lezen over thema's die ze al kennen, kunnen ze wel aan de slag met moeilijkere teksten. De close reading aanpak zorgt ervoor dat leerlingen zich minder geïntimideerd voelen door die complexe teksten. 

close-reading-begrijpend-lezen-op-basisschool-leerkracht