Engels

Een vreemde taal leren terwijl je kennis opdoet
schooljaar 2024-2025

Een vreemde taal leer je het beste wanneer je het toepast. Vraag het je leerlingen maar die online met anderen gamen. Ze bespreken tactieken in het Engels met elkaar en leren op die manier. In het klaslokaal doe je dat door bij andere vakken met Engels bezig te zijn en tijdens Engels hetzelfde thema te behandelen als bijvoorbeeld bij wereldoriëntatie. 

Een andere taal vergroot je begrip

Hoe vroeger je leerlingen beginnen met het leren van een nieuwe taal, hoe makkelijker dat gaat. Daarom kun je Faqta Engels al geven vanaf groep 1. Wist je dat het leren van een vreemde taal zorgt voor een beter begrip van je eigen taal? Daardoor helpt het je leerlingen ook bij andere vakken als wereldoriëntatie omdat ze sneller verbanden gaan zien. Zo ondersteunt het zelfs bij rekenen of burgerschap.   

JufChantal-4-1

Taal leer je beheersen door het te doen

Wanneer leerlingen al bekend zijn met een onderwerp, doen ze gemakkelijker nieuwe kennis en vaardigheden op. Thematisch werken is dan ook een uitgangspunt bij Faqta Engels. Omdat de leerlingen al bekend zijn met een onderwerp, kun je direct aan de slag met de Engelse les. Zo wordt het concreet voor je leerlingen en breng je vanzelf verdieping aan.

JufChantal-26-1

Meer samenhang door het koppelen van jouw vakken

Door thematisch te werken creëer je meer samenhang tussen jouw lessen. Door vaardigheden uit het ene vak toe te passen bij een ander vak vergroot je de impact. Door combinaties te maken geef je ook deze vakken meer betekenis:

Aan de slag met je klas

Bij wereldoriëntatie heb je jouw leerlingen al enthousiast gemaakt over het thema. De les Engels sluit hierop aan. Nu kun je direct aan de slag met je leerdoelen. Ze leren nieuwe woorden en hoe ze die in het Engels gebruiken. Bij juf Chantal op school wordt al zo gewerkt: “Een van mijn collega’s is meer thuis in Engels. Die bedenkt dan allereerst een Engelse naam voor het thema en kijkt hoe de lessen Engels aan kunnen sluiten.” 
Hoe jij dit kunt doen, hebben we voor je uitgewerkt op het leerplatform. Want ook de Engelse les moet je kunnen geven op een manier die bij jou past.  

JufChantal-17-1