Faqta Taal

Taal leer je door het toe te passen in je lessen
schooljaar 2025-2026

In het klaslokaal gebruiken de leerlingen taal om kennis te verwerven en als leerkracht gebruik jij het om kennis over te brengen. Taal beheersen leren de leerlingen impliciet. Door het ‘gewoon’ te doen, doordat ze er voortdurend mee bezig zijn en het overal aangeboden krijgen. Of dit nu tijdens natuur & techniek, begrijpend lezen, geschiedenis of aardrijkskunde is.   

Kennisontwikkeling en taal gaan hand in hand

Taalontwikkeling gaat hand in hand met het ontdekken van de wereld. Daarom werk je thematisch en koppel je taalvaardigheden aan de onderwerpen die leerlingen al kennen van wereldoriëntatie. Nu is taal niet langer iets wat ze alleen maar willen kunnen voor een goed cijfer: ze willen het beheersen omdat ze zich goed willen uitdrukken. Tegelijkertijd helpt een goede taalbeheersing hen meer grip te krijgen op de leerstof van andere vakken.
 

JufDanielle-4-1

In de praktijk leer je taal pas echt te beheersen

De verschillende taaldomeinen hangen met elkaar samen. Daarom wordt Faqta Taal geïntegreerd met onze begrijpende lezen-methode. Je gaat niet in losse lessen met bijvoorbeeld spreken of schrijven aan de slag. Binnen één thema en één les worden de taaldomeinen met elkaar verweven en voeren je leerlingen krachtige opdrachten uit. Ze spreken, schrijven, luisteren én lezen over interessante inhoud en zijn daar in de praktijk mee bezig. Er wordt gewerkt met authentieke teksten. Vanuit die inhouden worden taalbeschouwing en grammatica aangeboden en het spellingbewustzijn gestimuleerd.

JufDanielle-29-1

Meer samenhang door het koppelen van jouw vakken

Door thematisch te werken creëer je meer samenhang tussen jouw lessen. Door vaardigheden uit het ene vak toe te passen bij een ander vak vergroot je de impact. Door combinaties te maken geef je ook deze vakken meer betekenis:

Hoe wordt Faqta Taal ontwikkeld?

Faqta Taal is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten wat betreft taalonderwijs en aan de hand van input van diverse taalexperts. Tijdens de ontwikkeling werken we direct samen met scholen die al met Faqta werken. Wij vinden namelijk dat jij als leerkracht over het onderwijs hoort te gaan. Daarom is de input van leerkrachten bij de ontwikkeling van onze lesmethoden onmisbaar.

Faqta ontwikkelaar aan het werk

Taal zit natuurlijk in alles

Taal. In het dagelijks leven kom je er overal mee in aanraking, op school wordt het meestal als een los vak gegeven. Op CBS De Burcht vonden ze dat maar vreemd. Daarom is taal daar sinds dit schooljaar geen apart vak meer in het lesprogramma. “Taal komt in alle lessen terug. Tijdens geschiedenis ben je ook bezig met lezen en schrijven”, vertelt juf Daphne, leerkracht van groep 7. Taal is nu onderdeel geworden van het thematisch werken. Hoe dat vorm krijgt op De Burcht, lees je in dit artikel.