Drie grote voordelen van thematisch werken

De lesstof krijgt meer betekenis

Kinderen ervaren de wereld als één geheel. Het ligt daarom voor de hand om daar in de klas op aan te sluiten door samenhang aan te brengen in het leerstofaanbod. Thematisch onderwijs helpt leerlingen om te zien hoe verschillende vakgebieden met elkaar verbonden zijn. In het echte leven hangen vakken als rekenen, natuur & techniek, aardrijkskunde en taal ook met elkaar samen. Door thematisch te werken, kun je een situatie creëren in je klas die aansluit op de wereld er buiten. Dit maakt het leren concreter en relevanter voor je leerlingen. 

In de klas:

Op et Buut is ‘Creatief in denken en doen’ het motto. Maar meester Frank laat zijn leerlingen niet zomaar iets knutselen of gewoon maar toneelspelen. “Juist door te combineren vallen dingen op hun plaats en heeft het zin.” Vandaag gaat het tijdens wereldoriëntatie over de prehistorie. Vooral geschiedenis dus, maar Frank maakt ook de koppeling met kunstonderwijs door het over rotstekeningen te hebben. Door vragen te stellen probeert hij een discussie uit te lokken. “Hadden ze in de prehistorie eigenlijk wel kunst?” vraagt hij de klas. “Of was het versiering?” Op die manier daagt hij ze uit om dieper erover na te denken: “Wat is kunst eigenlijk?” Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag met het maken van een rotstekening. “Voor vandaag had ik zelf een voorbeeld gemaakt”, vertelt Frank. Dat doet hij vaker. Soms gaat hij ook tussen de leerlingen in zitten en tegelijkertijd met hen de opdracht maken. “Om te laten zien: de meester doet het ook. Om de kinderen te inspireren.”

Grotere betrokkenheid en meer motivatie

Door een thema vanuit meerdere perspectieven te benaderen en te laten zien dat je meerdere disciplines nodig hebt om een onderwerp te kunnen doorgronden, zullen leerlingen gemotiveerder zijn om ermee aan de slag te gaan. Diverse talenten komen aan bod waardoor ze meer van zichzelf kunnen laten zien en de betrokkenheid bij de leerlingen groeit. Zeker wanneer je ook gaat thematiseren en het thema opbouwt vanuit een wisselwerking tussen leerkracht en leerlingen. Vraag bij de start van een thema aan de leerlingen wat ze ervan zouden willen leren. Daarmee maak je ze eigenaar van hun leerproces. Ook dat zorgt voor een groter enthousiasme, actievere deelname en meer verantwoordelijkheid. Doordat je het thema vanuit verschillende kanten benadert, kunnen leerlingen gemakkelijker hun eigen talenten tot uiting laten komen want leidt tot een positiever zelfbeeld. Dan bij elkaar kan weer leiden tot betere leerresultaten.

In de klas:

In groep 6 zijn de leerlingen met het thema ‘Weer’ aan de gang. Ze leren bij aardrijkskunde wat het verschil is tussen weer en klimaat. Wat is de invloed geweest van het klimaat op hoe Nederland door de tijd heen is veranderd? Dat is de geschiedenisles. Dit komt bij topografie ook weer terug wanneer de leerlingen leren over Zeeland. De Watersnoodramp wordt behandeld, ze komen meer te weten over de Deltawerken en hoe de inpoldering het Zeeuwse landschap heeft veranderd. Samen met de leerkracht hebben de leerlingen bedacht wat ze nog meer kunnen doen. Voor taal gaan ze aan de slag met het schrijven van een weerbericht dat ze gaan presenteren. Maar vandaag starten ze na de lunchpauze het middagprogramma eerst op met een muzikale energizer waarbij ze een onweersbui proberen na te doen. Zo is iedereen weer fris en vol energie om op onderzoek uit te gaan naar hoe regen eigenlijk ontstaat.

Bij juf Chantal in de klas wordt er na de pauze direct thematisch gewerkt
Bij het thematisch werken heeft de themamuur een essentiële functie in de klas van juf Chantal

Bij juf Chantal in de klas wordt er na de pauze direct thematisch gewerkt

14 november 2023 leestijd: 4 min

Een minder overladen lesprogramma

Wanneer je vakken meer met elkaar kunt integreren, en de samenhang groeit, kun je gemakkelijker activiteiten laten overlappen. Je lesprogramma is namelijk al overvol - wie heeft er nooit een les hoeven te schrappen vanwege tijdgebrek - en door thematisch te werken kun je kostbare tijd besparen. Waarom zou je jouw leerlingen in de taalles een opstel laten schrijven over een willekeurig onderwerp terwijl je dat ook kunt integreren met waar ze tijdens wereldoriëntatie al mee bezig zijn?   

JufDanielle-16-1

In de klas bij Juf Daniëlle

Hoe krijgen we de leerlingen meer gemotiveerd voor taal? Dat is de vraag die het team van IKC Spoorbuurt zichzelf onlangs stelde. Hun oplossing: minder taallessen geven. Maar hoe zorgen ze er dán voor dat leerlingen wel genoeg leren? Doordat ze minder taallessen geven, houden ze meer tijd over voor wereldoriëntatie. Maar minder taallessen wil niet zeggen dat taal minder aandacht krijgt. “Een deel van wat we eerst deden tijdens de taallessen, koppelen we nu aan wereldoriëntatie”, vertelt juf Daniëlle.
Vandaag werkt ze klassikaal aan het thema Grieken en Romeinen. Ze bespreekt met de leerlingen de video’s, informatie en vragen op het digibord. Vervolgens haalt ze samen met de leerlingen de belangrijkste informatie eruit, die dicteert ze en de leerlingen schrijven dit op in hun schrift. “Op deze manier oefenen ze met samenvatten”, legt Daniëlle uit. “Tegelijkertijd verwerken ze de kennis. In een volgende les gaan de leerlingen dit zelf oefenen wanneer ze zelfstandig werken

Lees de blog

Meer lezen?

Bij close reading moet je er zelf ook actief bezig mee zijn
Juf Daphne legt tijdens begrijpend lezen met close reading uit hoe de leerlingen een mindmap moeten maken

Bij close reading moet je er zelf ook actief bezig mee zijn

07 februari 2024 6 min read
Uitprobeerweken: Ontdek hoe gemakkelijk thematisch werken is

Uitprobeerweken: Ontdek hoe gemakkelijk thematisch werken is

24 januari 2024 2 min read
Doen methodemakers hun werk wel goed?

Doen methodemakers hun werk wel goed?

20 december 2023 4 min read

Ontdek nu gratis ons thematische lesprogramma!

De beste ervaring met de complete Faqta methode krijg je met onze proefperiode. Geheel vrijblijvend voor groep 1 t/m 8. Meld je aan, krijg toegang tot het leerplatform en ontdek de kansen voor thematisch werken in jouw klas.

Gratis toegang