Close reading

    

Wat is close reading?

Close reading is een krachtige aanpak om moeilijke teksten beter te leren begrijpen en analyseren. Het idee is simpel: door een tekst meerdere keren te lezen, kun je steeds dieper in de tekst duiken. Voor we ingaan hoe je dit precies doet, is het belangrijk dat je een aantal belangrijke principes kent waar close reading op berust. Deze dragen bij aan zowel een verhoogde leesmotivatie als een beter leesbegrip.

begrijpend lezen - moeilijke woorden uitleggen

 

    

De principes waar close reading op berust

Ten eerste is de close reading aanpak alleen bedoeld voor het lezen van complexe, rijke teksten. Het taalgebruik is hier origineel en gevarieerd, waardoor het interessant blijft om een tekst voor een tweede keer te lezen. Lezers worden stap voor stap meegenomen, waardoor ze moeilijkere teksten niet meer als intimiderend ervaren.

Ten tweede ligt de nadruk bij de close reading aanpak op de inhoud van de tekst in plaats van op het aanleren van losse leesstrategieën. Leesstrategieën worden aangeleerd op basis van wat nodig is om de tekst te begrijpen, maar niet andersom. Hierdoor komt de inhoud meer centraal te staan en gaat de tekst meer leven in het hoofd van de lezer. Dit bevordert de leesmotivatie. 

Ten derde lees je met de close reading aanpak nooit maar één tekst over een onderwerp. Door verschillende soorten teksten te lezen over hetzelfde onderwerp, leren lezers verbanden leggen en zowel het onderwerp als de tekst beter te begrijpen. Dit heeft een positief effect op de leesmotivatie en het leesbegrip. 

Als laatste is interactie tussen leerling en leerkracht over de gelezen teksten een belangrijk onderdeel van close reading. Door samen over de tekst te praten en na te denken, leren leerlingen de tekst nog beter te begrijpen.

     

Close reading in de praktijk

Eerste keer lezen - Waar gaat de tekst over?

De eerste stap van close reading is het lezen van de tekst zonder er meteen diep op in te gaan. Leerlingen moeten de tekst gewoon lezen om een algemeen beeld te krijgen van waar het over gaat. Hierbij kunnen ze bijvoorbeeld aantekeningen maken van de hoofdpersonen, belangrijke gebeurtenissen, of de hoofdgedachte.

Tweede keer lezen - Hoe staat het in de tekst?

De tweede stap is om de tekst opnieuw te lezen, maar nu met meer aandacht voor de details. Leerlingen moeten op zoek gaan naar belangrijke woorden, zinnen of alinea's die hen helpen de betekenis van de tekst beter te begrijpen. Hierbij kunnen ze bijvoorbeeld notities maken van onbekende woorden of zinnen die onduidelijk zijn.

Derde keer lezen - Wat betekent de tekst?

De derde stap is het nogmaals lezen van de tekst, maar nu met de focus op de betekenis. Leerlingen moeten proberen de hoofdgedachte van de tekst te begrijpen en te achterhalen wat de schrijver precies wil overbrengen. Ze kunnen bijvoorbeeld notities maken over de bedoeling van de schrijver, de personages en hun motieven, of belangrijke thema's in de tekst.

Teksten op een dieper niveau begrijpen door close reading

Met close reading ben je dus redelijk lang bezig met het lezen van één tekst. Het grote voordeel hiervan is dat je de tekst op een dieper niveau leert te begrijpen. Bovendien vereist close reading dat je als lezer kritisch gaat nadenken over de tekst. Je leert beter reflecteren op datgene wat je leest. Met close reading kies je dus voor kwaliteit over kwantiteit. 

Meer lezen?

Met onze dagritmekaarten weten je leerlingen waar ze aan toe zijn

Met onze dagritmekaarten weten je leerlingen waar ze aan toe zijn

08 mei 2023 1 min read
Hoe meer je je leerlingen loslaat, hoe gemotiveerder ze zijn
Leerkacht wisselt klassikaal en zelfstandig werken af

Hoe meer je je leerlingen loslaat, hoe gemotiveerder ze zijn

05 mei 2023 3 min read
Bij juf Daniëlle in de klas krijgt een geïntegreerd curriculum vorm
Leerling maakt een samenvatting van de informatie op het digibord in haar schrift.

Bij juf Daniëlle in de klas krijgt een geïntegreerd curriculum vorm

03 mei 2023 2 min read

Probeer nu onze gratis voorbeeldlessen

We kunnen je precies vertellen wat de Faqta-methode inhoudt. Maar net zoals jouw leerlingen ontdek je dit het beste door het te ervaren. Daarom geven we je 8 lessen om het alvast uit te proberen. 

Probeer nu 8 lessen