Privacy verklaring

Privacy statement Faqta B.V.                      

Faqta biedt een breed scala aan diensten en producten. Om je daarbij zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij je persoonsgegevens voor:

  • het accepteren van jouw bestelling van producten of promotieartikelen,
  • het uitvoeren van overeenkomsten met jou,
  • relatiebeheer en managementinformatie, 
  • het ontwikkelen van onze producten en diensten.

Daarnaast kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt om je te informeren over mogelijk interessante producten of diensten van Faqta.

De rechtsgrond voor de opslag en verwerking van deze gegevens is jouw toestemming. Indien je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen of niet wilt dat je gegevens worden gebruikt voor direct marketing-doeleinden, kun je mailen naar service@faqta.nl.

Gedragsregels
Indien je reageert op een actie of gebruik maakt van de aangeboden diensten en producten van Faqta, hebben we bepaalde gegevens van je nodig. Gerelateerd aan de actie, dienst of het product vragen we niet meer gegevens dan voor die actie, dienst of product nodig is. Indien meer gegevens worden gevraagd, geven we aan welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden en welke op vrijwillige basis. Alle gevraagde gegevens zullen uitsluitend voor het aangegeven doel worden gebruikt. 

Door gebruik te maken van (de diensten van) onze website en onze producten, ga je akkoord met dit privacy statement. Ook ga je akkoord met het verzamelen en het gebruiken van deze gegevens door ons.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Om je zo goed mogelijk van dienst te blijven, bewaren wij je gegevens tot maximaal 24 maanden na het laatste contact. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Delen van uw persoonsgegevens
Voor de verwerking van je persoonsgegevens worden deze gegevens gedeeld met en opgeslagen bij dienstverleners van SaaS-oplossingen. De data wordt enkel gedeeld met derden om de bovengenoemde activiteiten uit te kunnen voeren. De opslag van deze gegevens vindt plaats op verschillende, internationale locaties. Deze dienstverleners voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming.

Recht op inzage, rectificatie en wissen van uw gegevens
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij van je hebben geregistreerd en je kunt jouw gegevens aanpassen. Ook kun je ons verzoeken school- of persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je kunt hiervoor mailen naar service@faqta.nl. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien volgens jou niet voldaan wordt aan de wettelijk verplichte medewerking.

Indien je geen prijs meer stelt op aanbiedingen (direct marketing, telemarketing, en e-mailmarketing) en gegevensverstrekking door ons, kun je je uitschrijven. Wij zullen de verdere verwerking van jouw gegevens dan direct beëindigen.

Vragen of opmerkingen?
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid of als je vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je eveneens contact met ons op te nemen. Ook voor andere vragen, klachten of reacties kun je contact opnemen met:

 

Faqta B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
+31(30) 750 20 70
www.faqta.nl
service@faqta.nl

Functionaris gegevensbeheer
Wouter Delken
wouter@faqta.nl