Het slimme leerplatform

Efficiënt je leerdoelen halen

Het leerplatform van Faqta is ontworpen om zowel leerlingen als leerkrachten te helpen efficiënt hun leerdoelen te halen. Daarvoor zijn in het platform verschillende onderdelen gebouwd die zowel de leerkracht, de individuele leerling, als de klas als geheel daarbij ondersteunen. Als leerkracht bepaal jezelf hoe je dit vorm geeft.

Lesgeven op jouw manier

Waar je voorheen bij een digibordles als leerkracht voor het digibord ging staan en in de handleiding las wat je kon vertellen, werkt dit nu anders. Bij bijvoorbeeld een klikplaat of sleepvraag staat de noodzakelijke beschrijving er al bij op het scherm. De video’s kun je laten zien op het digibord en samen met de klas bekijken, of de leerlingen bekijken deze op hun device. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende vragen. Je kunt deze klassikaal behandelen en iemand de beurt geven, of de leerlingen beantwoorden de vragen zelf. 

Afbeelding_Thinglink

Klassikaal of zelfstandig aan de slag

Omdat de leerlingen met meerderen tegelijk op één device kunnen inloggen, kun je ze ook laten samenwerken aan een onderwerp. Hierdoor kun je het Faqta leerplatform klassikaal inzetten, de leerlingen zelfstandig aan de slag laten gaan of in groepjes laten samenwerken. En iedere combinatie daarvan is mogelijk. Zelfs binnen één les. Daarom zeggen we ook dat Faqta veel méér is dan een digibordles.

leerkracht-geeft-klassikaal-les

Startklaar met onze jaarplanningen

Om snel te kunnen starten met het leerplatform zijn er verschillende jaarplanningen beschikbaar die bestaan uit verschillende thema’s als ‘Grieken en Romeinen’ en ‘Donder en bliksem‘. Hierbij werk je altijd vanuit een multiperspectief. Uiteraard zijn alle jaarplanningen kerndoeldekkend. Je kunt de jaarplanningen gemakkelijk selecteren zodat je direct kunt beginnen met lesgeven. Vanzelfsprekend heb je de mogelijkheid om deze naar eigen wens aan te passen en in te vullen door bijvoorbeeld thema’s weg te laten of andere thema’s toe te voegen.

Samenwerken op één device

Het Faqta leerplatform geeft je de mogelijkheid om klassikaal les te geven of je leerlingen zelfstandig te laten werken. Een combinatie hiervan kan natuurlijk ook. Op het leerplatform wordt dit onder andere mogelijk gemaakt doordat leerlingen individueel of met meerdere tegelijk op één device kunnen inloggen. Zo kun je ze gecontroleerd laten samenwerken terwijl wel hun individuele voortgang wordt bijgehouden. 

JufLindinha-29-1

Feedback en tips voor de leerlingen

De leerlingen doen hun kennis op aan de hand van video en door middel van verschillende soorten interactieve vragen wordt deze kennis direct getest op het platform. De vragen op het platform zijn sleepvragen, meerkeuzevragen en open vragen. Om een vraag te beantwoorden zijn er altijd minimaal twee kliks nodig. Net als de tips of extra uitleg die bij het beantwoorden van de vragen beschikbaar zijn. Heeft een leerling een vraag beantwoord maar nog niet (helemaal) goed? Dan geeft het platform feedback aan de leerling, waarmee die de vraag alsnog het juiste antwoord kan geven. 

feedback

 

wie-is-waar

Ondersteuning bij zelfstandig werken

Leerlingen zelfstandig laten werken brengt ook risico’s met zich mee. Hoe houd je de controle over waar je leerlingen mee bezig zijn? Doen ze wel wat er van ze verwacht wordt? En zijn ze überhaupt wel ingelogd? Daarvoor heb je op het leerplatform de wie-is-waar-pagina. 

Hulpmiddelen bij het differentiëren

Als je weet hoe je leerlingen het doen, kun je gaan differentiëren. Bij ieder thema zijn daarvoor verschillende mogelijkheden die je kunt inzetten naargelang de behoefte van de leerling. 

Voor meer cognitieve uitdaging kun je kiezen voor de werkbladen. Met extra kennisvragen over het thema kun je jouw leerlingen de uitdaging bieden die ze nodig hebben.
Is een leerling eraan toe om meer zelfstandig te werken, dan kun je ze als hulpmiddel een voortgangsblad geven. Hierop kunnen ze zelf hun voortgang bijhouden en de verschillende tegels evalueren. 
Met een evaluatieblad ga je hiermee nog een stapje verder. Hiermee kunnen de leerlingen reflecteren op hun leerproces en wat ze van het thema vonden. Zo geef je je leerlingen nog meer eigenaarschap over hun leerproces. 
leerkacht-laat-leerlingen-zelfstandig-leren-met-doeboek-opdrachten

Verbreden en verdiepen met Faqta Talent

Voor nog meer verbreding en verdieping zijn de Faqta Talent-thema’s zeer geschikt. Hiermee kun je leerlingen aan de slag laten gaan met onderwerpen die buiten het reguliere curriculum liggen. Deze kun je op verschillende manieren inzetten. Bijvoorbeeld om een individuele leerling extra uitdaging te bieden en met onderzoekend leren aan de slag te laten gaan. Faqta Talent is zeer geschikt om in te zetten in de plusklas. Tegelijkertijd vormt het een leuke database met onderwerpen die je in kunt zetten voor bijvoorbeeld spreekbeurten en werkstukken. 

zelfstandig aan de slag op het leerplein

Toetsen: digitaal of papier

Bij elk thema zijn er op het platform toetsen beschikbaar. Deze kun je digitaal op het platform laten maken of je print ze uit voor de klas. Ook bij de toetsen houd jij de controle en kun je inzetten zoals dat past bij jouw klas. Leerlingen kunnen pas aan de slag met een toets wanneer je deze voor hen op het platform beschikbaar maakt. Als de toets op het leerplatform wordt gemaakt, wordt deze automatisch nagekeken. Wanneer de leerlingen de toets gemaakt hebben, kunnen ze niet meteen hun cijfer zien. Wel wordt aangegeven welke vragen ze goed of fout hebben beantwoord. 

FaqtaLezen-24-1

Ontdek nu gratis ons thematische lesprogramma!

De beste ervaring met de complete Faqta methode krijg je met onze proefperiode. Geheel vrijblijvend voor groep 1 t/m 8. Meld je aan, krijg toegang tot het leerplatform en ontdek de kansen voor thematisch werken in jouw klas.

Gratis toegang