Thematisch werken

Van losse eilandjes naar meer samenhang

Als leerkracht zou je het liefst tussen alle onderdelen van je lesprogramma thematisch verbindingen leggen. Maar door de grote verscheidenheid aan lesmethodes voor de verschillende schoolvakken wordt het je niet gemakkelijk gemaakt. Wat nu als we dit wel mogelijk kunnen maken? Stapje voor stapje, en samen met jou, laten we de verschillende vakken op elkaar aansluiten. Zelfs op de methodes waar je nu al mee werkt. Vanaf groep 1 tot en met groep 8. 

Onze thema's:

Wereldoriëntatie geïntegreerd

Vanuit het perspectief van geschiedenis zijn de leerlingen van groep 7 bezig met het thema ‘Veroveraars’. Ze leren bijvoorbeeld dat de Vikingen in de vroege middeleeuwen veel gebieden koloniseerden. Dan zijn ze ook met aardrijkskunde bezig. Ze ontdekken dat de Vikingen veel gebruiken en godsdienst overnamen uit die veroverde gebieden. De leerlingen bekijken hetzelfde onderwerp vanuit een burgerschapsperspectief. En hoe kon het dat de Vikingen al die gebieden zo snel konden bereiken? De leerlingen leren wat de vikingschepen zo bijzonder maakte. Zo zijn ze ook met techniek bezig en ontdekken welke invloed dat heeft gehad op de geschiedenis. 

Scherm­afbeelding 2023-10-04 om 11-52-34

Maak de koppeling met begrijpend lezen

Doordat de leerlingen al geleerd hebben over het leven en de godsdienst van de Vikingen, krijgt een Noordse mythe of een tekst over een viking die Groenland ontdekte een stuk meer betekenis. Het zijn authentieke teksten die aansluiten op waar ze al mee bezig zijn. Met meer motivatie ontwikkelen de leerlingen van juf Anita hun begrijpend lezen-vaardigheden terwijl ze tegelijkertijd meer te weten komen over waar ze met geschiedenis al mee bezig zijn. 

JufAnita-18-2-1
FaqtaKlassikaal-8-1

Aan de slag met doorgaande leerlijnen

Geschiedenis is niet onbekend voor de leerlingen. In groep 1/2 hebben ze al geleerd over wat vroeger is en dat de wereld er 1 miljoen oma’s geleden anders uitzag. Wanneer ze zich in groep 7 verdiepen in de tijd van de ‘Veroveraars’ is dat niet helemaal nieuw voor ze. In groep 5 hebben ze al kennis gemaakt met de vroege middeleeuwen toen ze bezig waren met het thema ‘Monniken en ridders’. In groep 7 wordt dezelfde periode behandeld, maar leren ze weer andere dingen over die tijd.  

Vaardigheden ontwikkelen met de doeboeken

De leerlingen hebben al veel geleerd over de Vikingen. Bijvoorbeeld dat ze tijdens hun plundertochten gebruik maakten van ronde schilden om zichzelf te beschermen. In het doeboek gaan ze aan de slag met een opdracht hierover. Ze gaan zelf een rondschild maken nadat ze daar eerst informatie over hebben opgezocht. Daarvoor hebben ze hun informatievaardigheden nodig. En hoe houd je zo’n schild nou vast? Daarvoor gaan ze een oplossing bedenken. Hiermee ontwikkelen ze hun creatief denken

Afbeelding_Veroveraars-1

Ontdek nu gratis ons thematische lesprogramma!

De beste ervaring met de complete Faqta methode krijg je met onze proefperiode. Geheel vrijblijvend voor groep 1 t/m 8. Meld je aan, krijg toegang tot het leerplatform en ontdek de kansen voor thematisch werken in jouw klas.

Gratis toegang