Thematisch werken

Van losse eilandjes naar meer samenhang

Als leerkracht zou je het liefst tussen alle onderdelen van je lesprogramma thematisch verbindingen leggen. Maar door de grote verscheidenheid aan lesmethodes voor de verschillende schoolvakken wordt het je niet gemakkelijk gemaakt. Wat nu als we dit wel mogelijk kunnen maken? Stapje voor stapje, en samen met jou, laten we de verschillende vakken op elkaar aansluiten. Zelfs op de methodes waar je nu al mee werkt. Vanaf groep 1 tot en met groep 8. 

Onze thema's:

Wereldoriëntatie geïntegreerd

Vanuit het perspectief van geschiedenis zijn de leerlingen van groep 5 met het thema ‘Jagers en boeren’ bezig. Maar dat is niet het enige perspectief. Ze leren hoe boerensamenlevingen ontstonden. Dan bekijken ze hetzelfde onderwerp vanuit mens en samenleving. Wanneer ze gaan ontdekken hoe de mensen in de prehistorie vuur maakten, is dat vanuit het perspectief van het vak techniek. Zo krijgen de verschillende vakken meer betekenis. De leerlingen leren hoe vuur gemaakt wordt én welke invloed dat heeft gehad op de ontwikkeling van de mens.  

Afbeelding_Weer

Maak de koppeling met begrijpend lezen

Doordat de leerlingen al geleerd hebben over het leven in de prehistorie krijgt een tekst over een jongen die mammoetjager wil worden of een tekst over de wolharige neushoorn een stuk meer betekenis. Het zijn authentieke teksten die aansluiten op waar ze al mee bezig zijn. Met meer motivatie ontwikkelen de leerlingen van juf Anita hun begrijpend lezen-vaardigheden terwijl ze tegelijkertijd meer te weten komen over waar ze met geschiedenis al mee bezig zijn. 

JufAnita-18-2-1
FaqtaKlassikaal-8-1

Aan de slag met doorgaande leerlijnen

De prehistorie is niet onbekend voor de leerlingen. In groep 1/2 hebben ze er al kennis mee gemaakt. Toen leerden ze al over wat vroeger is en dat de wereld er 1 miljoen oma’s geleden anders uitzag. Ook in groep 7 gaat de reis door de tijd verder. Dan leren ze weer nieuwe dingen over de prehistorie. Meester Frank gaat er samen met zijn leerlingen ook mee aan de slag. In het doeboek gaan de leerlingen een grotschildering maken van een mens of een dier. Zo wordt een koppeling gemaakt met het vak kunst. 

Vaardigheden ontwikkelen met de doeboeken

Hoe leefden de mensen in de prehistorie? In het doeboek gaan ze met verschillende opdrachten aan de slag. Om hun kennis te verwerken en vaardigheden te ontwikkelen. Hoe zagen de tenten en hutten van de jagers eruit? Aan de hand van een beschrijving gaan de leerlingen een tekening van zo’n tent maken. Daarmee ontwikkelen ze natuurlijk hun creatief denken. Tegelijkertijd moeten ze uit de tekst aanwijzingen halen aan de hand waarvan ze de tekening gaan maken. Zo leren ze kritisch denken. 

Afbeelding_Geschiedenis3

Ontdek nu het gehele Faqta middagprogramma gratis!

De beste ervaring met de complete Faqta methode krijg je met onze proefperiode. Geheel vrijblijvend. Meld je aan voor de proefperiode en krijg toegang tot het leerplatform en ontdek alle mogelijkheden voor jouw les.

Gratis proefperiode