Thematisch werken

Van losse eilandjes naar meer samenhang

Als leerkracht zou je het liefst tussen alle onderdelen van je lesprogramma thematisch verbindingen leggen. Maar door de grote verscheidenheid aan lesmethodes voor de verschillende schoolvakken wordt het je niet gemakkelijk gemaakt. Wat nu als we dit wel mogelijk kunnen maken? Stapje voor stapje, en samen met jou, laten we de verschillende vakken op elkaar aansluiten. Zelfs op de methodes waar je nu al mee werkt. Vanaf groep 1 tot en met groep 8. 

Onze thema's:

Wereldoriëntatie geïntegreerd

In groep 8 leren de leerlingen wat het verschil is tussen weer en klimaat. Ze ontdekken hoe dit invloed heeft op het landschap. Dat is aardrijkskunde. Wat is de invloed geweest van het klimaat op hoe Nederland door de tijd heen is veranderd? Dan is de groep ook met geschiedenis bezig. Ondertussen zijn ze er ook achter gekomen wat het KNMI doet. Hoe wordt het weerbericht gemaakt? Daar gaan ze bij de taalles zelf mee aan het werk door een weerbericht te schrijven en daarna zelfs te presenteren.  

Afbeelding_Weer

Maak de koppeling met begrijpend lezen

Bij wereldoriëntatie hebben de leerlingen al veel geleerd over het weer. Ze weten hoe regen ontstaat en wat een storm is. Met begrijpend lezen kun je hier goed op aansluiten. Dit doe je met een tekst over het ontstaan van onweer, donder en bliksem. Ze weten hier al wat van, nu willen ze meer weten. Zeker als ze later ook een interview lezen met iemand die expres stormen opzoekt, een stormjager. Authentieke, maar tegelijkertijd complexe teksten. Ze doen hun best om de teksten volledig te begrijpen omdat ze er nieuwsgierig naar zijn.

JufAnita-22-2-1
iris bespreekt opdracht doeboek-1

Geef meer betekenis door de koppeling met topografie

Wat ze bij Juf Iris tijdens aardrijkskunde geleerd hebben over de invloed van het klimaat op het landschap, komt weer terug bij topografie wanneer ze meer leren over de provincie Zeeland. De Watersnoodramp wordt behandeld, ze komen meer te weten over de Deltawerken en hoe de inpoldering het Zeeuwse landschap heeft veranderd. Zo worden plaatsnamen meer dan een stipje op de kaart en krijgt het ook betekenis. 

Vaardigheden ontwikkelen met de doeboeken

Hoe zou het op aarde zijn als er geen luchtdruk zou zijn? Zouden we dan nog wel kunnen vliegen? De leerlingen gaan het ontdekken met een opdracht in het doeboek. De leerlingen leren over lucht en hoe dit beweegt. Ze tekenen de stromen in de weerkaart. Hierbij leren ze dat lucht van hogedrukgebieden naar lagedrukgebieden stroomt.  Zo zetten ze hun eerste stap op het gebied van onderzoeksvaardigheden

Afbeelding_Weer – 1

Ontdek nu gratis ons thematische lesprogramma!

De beste ervaring met de complete Faqta methode krijg je met onze proefperiode. Geheel vrijblijvend voor groep 1 t/m 8. Meld je aan, krijg toegang tot het leerplatform en ontdek de kansen voor thematisch werken in jouw klas.

Gratis toegang