Thematisch werken

Van losse eilandjes naar meer samenhang

Als leerkracht zou je het liefst tussen alle onderdelen van je lesprogramma thematisch verbindingen leggen. Maar door de grote verscheidenheid aan lesmethodes voor de verschillende schoolvakken wordt het je niet gemakkelijk gemaakt. Wat nu als we dit wel mogelijk kunnen maken? Stapje voor stapje, en samen met jou, laten we de verschillende vakken op elkaar aansluiten. Zelfs op de methodes waar je nu al mee werkt. Vanaf groep 1 tot en met groep 8. 

Onze thema's:

Wereldoriëntatie geïntegreerd

In groep 8 werken de leerlingen aan het thema ‘Onze eeuwige aarde’. Hierbij ligt de nadruk op natuur & techniek. Ze leren wat fossiele brandstoffen zijn en waar die voor gebruikt worden. Omdat het thema vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken, gaan ze tegelijkertijd ook met aardrijkskunde en geschiedenis aan de slag. Zijn die grondstoffen ook hier te vinden? Zo krijgt het onderwerp meer betekenis omdat de leerlingen ontdekken dat verschillende vakgebieden met elkaar samenhangen.

Afbeelding_Aarde

 

Maak de koppeling met begrijpend lezen

Met begrijpend lezen kun je aansluiten op het thema van wereldoriëntatie. De leerlingen lezen een tekst over het gebruik van kolen en gas in Nederland door de jaren heen. Een complexe tekst. Maar omdat ze hier al wat over weten uit de wereldoriëntatielessen gaan ze hier gemakkelijker mee aan de slag. Soms hebben de leerlingen niet eens door dat ze met begrijpend lezen bezig zijn, terwijl ze wel leren hoe ze een tekst écht kunnen leren begrijpen.

leerkracht coacht leerlingen tijdens begrijpend lezen door ze te ondersteunen bij het stellen van tekstgerichte vragen
FaqtaLes-17-1

De koppeling met handvaardigheid

De creatieve lessen van meester Richard zijn in hetzelfde thema als wereldoriëntatie. Voor handvaardigheid gaan de leerlingen upcyclen. Wat dat is, hebben ze al geleerd bij wereldoriëntatie. Van thuis hebben ze allemaal spullen meegenomen die misschien opnieuw gebruikt kunnen worden. Wat gaan ze daarmee maken? Dat is creatief denken terwijl ze in groepjes samenwerken. Natuurlijk gaat niet alles vanzelf en zullen ze problemen moeten oplossen. Op deze manier geef jij als leerkracht meer betekenis aan een vak terwijl de leerlingen de kans krijgen nog meer van hun talenten te benutten. 

Vaardigheden ontwikkelen met de doeboeken

In het doeboek gaan de leerlingen zelf een voedselkringloop tekenen. Zo verwerken ze wat ze geleerd hebben. Omdat ze dit in tweetallen kunnen doen, leren ze beter samenwerken. In een volgende opdracht gaan ze kijken hoe ze zelf bij kunnen dragen aan een beter milieu. Daarmee passen ze opgedane kennis toe en leren tegelijkertijd kritisch denken

Afbeelding_Aarde – 1

 

Aan de slag met doorgaande leerlijnen

In groep 5 leren de leerlingen ook over onze slimme planeet. Ze kijken ernaar vanuit de ruimte. Zo komen ze ook meer te weten over astronauten en reizen in de ruimte. Het project Reis door de Ruimte sluit hierop aan. Daarmee kun je met groep 1 t/m 8 aan de slag en gedurende een week dit thema door de hele school laten leven. In groep 1/2 gaan ze bijvoorbeeld de planeten knutselen en leren ze wat sterren zijn. In groep 5 en 6 gaan ze op onderzoek uit naar wat er allemaal voor nodig is om op reis te gaan door de ruimte. Zo is iedere groep op zijn eigen manier bezig met hetzelfde thema dat leeft door de hele school. 

FAQTA-19-2

Ontdek nu gratis ons thematische lesprogramma!

De beste ervaring met de complete Faqta methode krijg je met onze proefperiode. Geheel vrijblijvend voor groep 1 t/m 8. Meld je aan, krijg toegang tot het leerplatform en ontdek de kansen voor thematisch werken in jouw klas.

Gratis toegang